Anmälan Rötmånad

Skräcklajv i På Gott och Ont

Anmälan Rötmånad

När? 25-27 maj 2018

Var? Lyckebo sommargård, ca 2 mil utanför Umeå

Hur? För lajvare, nybörjare som erfarna, från 18 år och uppåt. Anmälan öppnar 1 januari, och stängs 31 januari i första anmälningsomgången, därefter lottas 40 platser ut bland de deltagande. Andra omgången hålls öppen från 5 till 31 mars, då resterande platser lottas ut. Vill du hänga med i vad som händer hittar du länkar till Intresseformuläret och FB-gruppen längre ned!

Vi kommer ha två omgångar öppen för anmälan. Den första omgången öppnar 1 januari och avslutas den 31 januari.Under denna omgång kommer vi öppna för 40 platser, med fokus på rollgrupperna Freak-Show, Marknadsarbetare och Fabriksarbetare. Om det blir fler än 40 deltagare som anmäler sig, kommer vi lotta ut platserna.

Nästa omgång är öppen mellan 5 mars till 31 mars. Då släpper vi de sista 40 platserna. Om du inte fick en plats på första omgången är du välkommen att göra en ny anmälan till andra omgången. Under andra omgången kan du anmäla dig till rollgrupperna Grovarbetare, Överklass och Landsbygdsbo. Om vi saknar platser från grupperna i första anmälningsomgången kommer även de finnas med i andra omgången. Vi lottar ut platserna om det blir fler anmälda än platser på lajvet.

De som inte får någon plats ställs på reservlista och meddelas så snart en plats blir öppen.

Jag vill anmäla mig! 

Rollgrupper

De 80 platserna på lajvet kommer grovt delas upp i dessa grupper:

Fabriksarbetare – ”det är ett hårt liv, men lite trygghet ger det ändå”

De som är anställda inom fabriken i Galtstrand. De flesta är hårt arbetande människor, styrda av några förmän som lyder under fabriksägaren Heliadora Edenbjörk. Att vara fabriksarbetare innebär långa arbetsdagar för en peng som precis räcker till, men det innebär också en trygg anställning där man vet att det finns arbete och möjlighet att eventuellt komma upp sig lite i livet! Ja om man arbetar hårt och förvaltar pengarna väl. Väljer du att tillhöra den här gruppen kommer du få spela en roll som kämpar med att få en stadig tillvaro, vare sig du har familj eller står ensam. Du pressas mellan förväntningarna från förmannen som ska uppfyllas, och arbetskamraterna som börjar prata om ”arbetsvillkor” och ”löneförhandlingar”, du står mellan den ”moderna utvecklingen” och den gamla tron på att människan inte står över det Osynliga, utan snarare bör visa det tillbörlig respekt. En kamp mellan trygghet och utveckling, framtiden och nuet.

Freak-Show – ”stolthet har inte gett någon mat på bordet, pengar däremot…” 

En liten skara människor som av olika anledningar ingår i den kringresande freak-showen. Det kan vara en förmåga eller ett speciellt utseende som gör att man är med i freak-showen. Alla förvaltar sin egen inkomst men reser tillsammans för större trygghet och mer att erbjuda som grupp.  Väljer du att tillhöra den här gruppen kommer du få spela en roll som måste balansera självrespekt med showmanship, leva på en inkomst där du säljer ditt utseende eller förmåga för andras nöje i kampen för att kunna sätta mat på bordet även nästa dag. Kanske har du skickats bort av din familj, eller så valde du det här livet på egen hand. En sak är säkert i alla fall, livet är inte lätt att leva.

Marknadsarbetare – ”skillnad, visst finns det skillnad! Vissa varor är bättre än andra varor, så det så!” 

Personer som kommer från staden eller landet, från en annan del av orten, eller kanske till och med en annan del av världen, för att erbjuda varor på marknaden denna helg. Kanske finns det förhoppningar om stora pengar, eller så är det en chans att marknadsföra sina varor för en framtida större satsning. Kanske större rikedomar hägrar eller så är du kringsresande knalle som hoppas på att få sälja nog för att kunna sätta mat på bordet. Väljer du att tillhöra den här gruppen har du möjlighet att sälja faktiska hantverk och liknande, allt inom ramen för lajvet! Om du säljer något som du OFF vill ha betalt för av köpare bestämmer du själv hur du löser med betalning under lajvet (om du tar kontant eller tar uppgifter och skickar faktura senare etc). Vill du komma och sälja något på marknaden tar du kontakt med oss arrangörer på postrigor.mortis@gmail.com och berättar vad du vill få sälja. Du får sedan ett godkännande om vi anser att det du säljer ligger inom ramen för lajvet. Vill du spela marknadsarbetare men inte sälja något riktigt hantverk utan snarare något som bara Inlajv är gångbart får köparen betala med Inlajv-valuta. Vi kommer informera alla deltagare innan lajvet om det kommer någon som vill ha betalt Off för sina saker, och ungefär vad man kan förväntas hitta.

Grovarbetare – ”jobba, äta, sova och sen jobba igen, det är livet i staden” 

Galtstrand växer och med det ökar också möjligheten till arbete. Grovarbetaren gör alltifrån att slakta till att rensa avlopp, arbetar som nattvakt eller lykttändare, gravgrävare, tunnbindare, skomakare osv. Arbetet är slitigt, vare sig man har egen verksamhet eller är anställd hos någon, vare sig man är stolt över sitt yrke eller önskar sig något bättre. Kanske är det en dröm som blev sann, kanske det var en fråga om arv för mor eller far arbetade ju som ditten eller datten. Kanske fanns det inget annat alternativ. Om du väljer att spela en roll som tillhör den här gruppen bor du mest troligt inne i eller strax utanför Galtstrand, arbetar hårt och sliter men har inget yrke som förknippas med Fabrikens verksamhet. En del skulle se det som friare, med andra ser det som en otrygg tillvaro. Kanske önskar du dig en plats på fabriken men har ej kommit dit, eller så ser du på fabriken med förakt. Du, som många andra som har kontakt med staden Galtstrand, slits mellan folktron och framtida utveckling, mellan det gamla och det nya.

Överklass – ”jo, det är en skillnad på folk och folk om man säger så”

I takt med att Galtstrand växer och blir rikare öppnas fler möjlighet till de mer högavlönade yrken, men också en redig Överklass. Till överklassen räknas bankirer, advokater, läkare, akademiker av olika de slag, men också rikare handelsmän, och så klart brukspatroner. Om du vill tillhöra den här gruppen spelar du en roll som så klart är lite bättre, lite finare, men som också står under ett hårt tryck från omgivningen. Krav på att lyckas, att föra sig rätt, säga rätt, dyka upp på rätt tillställningar och umgås med rätt folk. Du har resurser så du klarar dig, din familj lever mer eller mindre gott i jämförelse med de mindre lyckligt lottade i samhället, men det kräver sin tid att upprätthålla på olika vis. Och även du slits mellan folktron som du bär med dig och den nya tidens utmaningar, som du förväntas hantera på bästa sätt.

Landsbygdsbo – ”vi var satta på jorden för å bruka den, i balans med naturens gång”

De som bor i de mindre byarna kring Galtstrand spelar en lika viktig roll som någon annan i detta drama. På landsbygden är livet lite långsammare, och kärvt. Det gäller att följa årstidernas skiftningar, att så när det är dags för sådd, att skörda när tiden är inne för det och hela tiden hoppas att väder och naturens krafter inte motarbetar detta. Varje dag är ett skådespel om liv och död, med marken som ger och tar, djuren som föds och dör och människorna som i detta skall leva. Vill du tillhöra denna grupp spelar du en

roll som mest troligt arbetar på en gård, äger en gård eller har ett litet arbete i byn. Kanske är du piga, renskötare, fiskare eller driver en liten smedja. Kanske är du bonde eller klokmor. Du kanske längtar till staden och livet som finns där, eller så fruktar du det staden vittnar om; den nya tiden som står för dörren och de konsekvenser utvecklingen får när balansen mellan det mänskliga och det Osynliga rubbas.

Rollbeskrivning

När du får en plats på lajvet kommer du att tilldelas en grund till en roll som du sedan själv utvecklar på det vis du vill. Skulle rollgrunden inte alls passa dig är du alltid välkommen att höra av dig till arrangör för en ny grund eller för att få ändra något i rollen. För oss är det viktigt att du som deltagare känner dig nöjd med din roll, så tveka inte att höra av dig!

 

Jag vill anmäla mig! 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *