Tidigare Göteborgslajv

Sommaren 2016 etablerades en arbetsgrupp i underorganisationen NOX i Göteborg.

Gruppen bestod av personer som antingen nyligt eller sedan länge känt till det övernaturliga och varit olika aktiva inom detta. Däremot var det alldeles nyss som TC, ledaren för NOX, på olika sätt hade fått kontakt med dem och bildat en arbetsgrupp av dem.

De fick undersöka ett  fall där flera personer funnits döda, efter att ha drabbats av anfalla v våldsamhet och sedan fått massiva hjärnblödningar.

Undersökningarna ledde dem till att upptäcka spåren av ett spöke som tycktes besätta folk av olika anledningar. Däremot råkade de även på Blodsbröderna, som verkade ha någonting i görningen. En fristående vampyr, Stella, hade stulit en artefakt av dem som sålts vidare till en känd artefakthandlare, Kyle Sage. Det visade sig att artefakten hade ett band till det tidigare noterade spöket, och för att bryta detta, och hindra det från att besätta fler och orsaka ännu fler dödsfall så genomgick gruppen en ritual som spöket påbörjat för flera år sedan. Det avslutades med att guden Enki nedsteg ibland dem, och de fick en önskan om att återbörda spöket till livet igen.

 

Under 2017 blev det dags för gruppen att nysta i ett nytt mysterium. Dubbelgångare hade börjat visa sig i Göteborg, och det var även en del andra mystiska typer som börjar röra sig omkring i staden. Gruppen sattes att undersöka ett par platser där det varit mer aktivitet den senaste tiden, vilket ledde dem att upptäcka en skugga som skiljts från sin vanliga person, samt en märklig artefakt som spred kyla omkring sig. De stötte även ihop med några som kallade sig för Röda Vakten, och som uppgav att de utförde sin guds verk här på jorden, och var helt klart emot de skuggvarelser som börjat dyka upp här i staden. Till slut lyckades de få ett möte med både skuggorna och Röda Vakten, och lyckades få till någon form av kompromiss.