Respektfullt skapande

Att arrangera skräcklajv efter lite svårare teman är inte alltid så lätt. Speciellt inte när de mest stämningsfulla och läskiga platserna ofta är platser för tro och andlighet – sammanfattningsvis platser som är väldigt viktiga för olika människor och inte bör lajvas på hur som helst, om ens alls. Vi behandlar dessutom känsliga ämnen inom religion och andlighet, djupdyker ner i mänskliga sidor som inte alltid är så lätt att arbeta med och ger oss an kulturer utanför vår egen. 

Ta en kyrkogård till exempel. Vad kan vara mer stämningsfullt än att stå på en mörk kyrkogård med dimma kring fötterna och läsa på gravstenarna? Alla tankar som väcks kring liv och död och det som finns mitt emellan. Men det är inte rätt att lajva på en kyrkogård. Att göra de som vilar där till rekvisita i ett spel, att låtsas kring någon anhörigs döda. Det känns inte rätt.

Vi frågar mig oss hela tiden var gränsen går. Och vad som är rätt att göra när. Vilka platser är så pass viktiga och heliga att vi inte bör springa runt och leta låtsasdemoner där, och vilka platser är det okej att göra det på? Efter tio år som skräcklajvsarrangör har jag kommit fram till att det inte finns någon tydlig regel för vad som är rätt när och på vilket sätt. Jag måste gå efter min egen magkänsla. Jag måste ifrågasätta mig själv i mina beslut och noggrant gå igenom min motivation till varför vi ska vara på en viss plats och vad syftet med den upplevelsen är.

Här är några punkter vi försöker följa i vårt arrangerande av skräcklajv, framförallt när vi behandlar lite känsligare ämnen.

Deltagare

  • Skräm deltagarna, men inte för mycket.
  • Använd inte fobier eller rädslor du vet att dina deltagare har, utan att först höra om det är okej mot din deltagare.
  • Var noga med att hålla öppen kommunikation med dina deltagare. Var lyhörd för önskemål, behov och gränser.
  • Var ärlig och öppen mot dina deltagare. Om du kommer använda något du vet kan vara känsligt ämne för en deltagare, eller ska göra något du inte vet är okej, är det bättre att höra efter och förvarna. Var tydlig med din vision och din målsättning med lajvet.

Ämnen 

  • Alla ämnen kan behandlas på lajv, men det måste göras med en medvetenhet och en respekt när det handlar om mer känsliga ämnen (aktiva religioner som utövas av människor i lajvets närhet, förtryck etc)
  • Var försiktig med olika begrepp och benämningar som du använder dig av, gör hellre en ordentlig research än att följa dåliga stereotyper eller gå efter förutfattade meningar.