Kampanjen

Året var 2006. En idé föddes och ett hemligt ockult sällskap tog form. Idén blev ett lajv, och lajvet blev början på en kampanj. På Gott och Ont fick kampanjen heta.

Första lajvet hölls under Alla Helgona 2006 och sedan dess har kampanjen vuxit, med ett antal olika mindre lajv och längre kampanjer som hållits under dess namn!

Mål och vision med På Gott och Ont

Grundtanken med kampanjen är att utifrån det hemliga sällskapet Nodum (tidigare Post Mortem) och världen som vi byggt upp kunna skapa lajv i lite annorlunda former och på annorlunda platser. Vi lägger tyngd på grundlig planering inför varje lajv, och har som mål att alltid våga pröva på, förnya oss och utvecklas.

Få intriger skrivs till lajven, istället läggs stor tyngd på karaktärsutveckling och spel gentemot andra deltagare, för att bygga upp en realistisk värld och för att ge dig som deltagare så stor frihet som möjligt vad gäller spel och upplägg. Du ska själv kunna ha makten över din egen karaktär och du ska också kunna ha möjlighet att forma historien tillsammans med deltagare och arrangörer. Vi arbetar alltid direkt med dig som enskild deltagare och har under lajv och kampanjer en aktiv kommunikation för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt! Eget ansvar för sitt spel och sin upplevelse läggs på deltagare.

Kampanjen tar upp några av de frågor som mänskligheten alltid ställt sig; Finns det något mer än det ögat kan se och det man kan mäta med instrument? Vad är egentligen gott och ont, om det ens finns? Vad händer efter döden? Vad innebär det att vara människa? Mycket kan tas upp utifrån det vi lägger in i de olika spelen. Samtidigt vänder och vrider vi på olika sätt att arrangera och uppleva lajv på, leker med olika former av metatekniker, specialeffekter osv.

Säkerhet och deltagarnas upplevelser kommer alltid i första hand. Alla deltagare ska känna sig trygga OFF att delta i kampanjen. Våra arrangemang ska också vara jämställda och ha ett feministiskt perspektiv där alla ska känna sig välkomna och får lika mycket utrymme.

Att vara med i ett På Gott och Ont-lajv ska vara minnesvärt och ge en upplevelse du sent vill släppa taget om. När du blivit skrämd, fascinerad, fundersam, lycklig, nyfiken och fått skratta och skrika – då har vi som arrangörer lyckats!

Regler

  1. Du måste ha fyllt 18 för att få vara med i höstkampanjen samt några av de mindre lajven.
  2. Du deltar på lajv och träffar på eget ansvar och måste vårda din egen spelupplevelse.
  3. På grund av lajvens karaktär och uppbyggnad hamnar vi ofta i situationer där vi stöter på människor som inte är med i spelet eller vet vad lajv är. Därför är det varje spelares skyldighet att ta hänsyn till sin omgivning och om så behövs: bryta spelet för en liten stund för att förklara vad det är vi gör. Ingen utomstående får skrämmas eller på något vis dras med i spel.
  4. Alla lajv är alkohol- och drogfria.
  5. Om någon under spelets gång ropar ”Röd” ska spelet omedelbart brytas. ”Röd” är stoppordet Du använder om Du hamnar i en situation Du inte kan hantera eller om Du av annan anledning inte kan fortsätta spelet och behöver omedelbar hjälp. Om någon under spelets gång ropar ”Gul” betyder det att denne inte vill fortsätta men att övriga spelare kan gå vidare i lajvet. Du får använda det ordet ifall Du hamnar i en situation där något gör ont (ex. om någon håller för hårt i din hand) och Du inte kan lösa det genom spel. Dessa regler är icke diskuterbara och gäller för alla lajv i kampanjen.

Givetvis kan det tillkomma regler för speciella lajv, som gäller exempelvis vapen, magi och metatekniker.

IMG_0288