Ockulta grupper

Nodum har vid flera tillfällen samarbetat med andra sällskap och sammanslutningar, men de har också fiender i andra sällskap, kulter o. dyl. Här kan du hitta information om dessa!

Rosenkorsordern (Rosencreutzarna)

De har varit uppdelade i olika grupper, de har funnits i olika former och under olika tider. 1614 kommer första skriften av Fater C.R.C, Fama Fraternitatis Rosae Crucis, följt av Confessio Fraternitatis och Det alkemiska Bröllopet. Det är de tidigaste skrifterna som hittas. Grundaren tros vara Christian Rosencreutz, det är han som antas ha skrivit dessa, och det är han som antas vara C.R.C. Enligt legenderna hade han också fyra andra personer som hjälpte honom skapa Rosenkorsordern. Första texten, Fama Fraternitatis, handlar om Christians resa genom världen där han först fick visdomarna som han sedan använde för att skapa den hemliga orden. I dessa böcker träffar han en främling, och enligt vissa legender får han av denna främling symbolerna korset och en rosen. Främlingen antas vara Jesus, och korset och rosen representerar Guds närvaro och Rosens Väg – kärlekens väg, där man lär sig att älska utan motprestation, en kravlös kärlek till allt i världen och livet. Dessa blev sedan Rosenkorsarnas symbol och ligger också mest troligt bakom namnet på sällskapet.

Den esoteriska visdomen som finns i Rosenkorsfilosofin, spåras traditionellt tillbaka till mysterieskolorna i det gamla Egypten och Babylon. Den esoteriska visdomen kom till uttryck i flera slags tros- och tankeriktningar. Under renässansen skapade Rosenkorsarna en syntes av de olika riktningarna. Ett enhetligt system utarbetades med element från gnostisk kristendom, antikens filosofi och mysteriekulter, judisk mystik (kabbala) och alkemi. Undervisningen upprättades i grader som de studerande genomgick. Varje grad innehöll också bestämda övningar för utveckling av psykiska förmågor. Det tros om dem att de fann hemligheterna bakom ett förlängt liv. Om de nu fanns alls.

Det finns ett antal olika rosenkorsordnar idag som alla påstår att de tillhör den ”gamla” skolan, och det är svårt att veta om dessa ordnar på något vis samarbetar eller är enskilda grupper.

Nodum har betydligt större insikt i Rosenkorsorderns existens och historia än något annat ockult sällskap har. De flesta andra i världen är ganska säkra på att de ursprungliga Rosenkorsarna nog inte existerade på det vis legenden säger och att Christian, grundaren, nog var ett påhittat namn. Men, Nodum vet att det finns en ursprunglig Rosenkorsorder. Exakt hur och när den startades, det är oklart, men man känner i alla fall till att det fanns fyra stycken personer som var med från början. Christian Rosencreutz, Gustaf Rosencreutz, Johann Rosencreutz och Singelinde Rosencreutz (går numera under efternamnet Rau, som nog var hennes riktiga efternamn). Nodum vet att under slutet av 1700-talet, i början av 1800-talet inträffade något som gjorde att Rosenkorsordern splittrades. Singelinde var den som mest troligt tog med sig några medlemmar och skapade en egen version av Rosenkorsarna som nu heter Order of the Black Rose (OBR). OBR gör sitt yttersta för att sabotera de planer som Rosenkorsordern ursprungligen hade, vilka dessa planer var/är och vad slutmålet för dem är, är för Nodum okänt.

Sedan 2022 har Umeåkontoret en hel del samarbete med medlemmar i den högre hierarkin inom Rosenkorsordern där framförallt den nuvarande ledaren Bo är ett känt ansikte bland medlemmarna.

Shadows

De började som ett ljusskyggt ockult sällskap som tycktes existera framförallt kring unga vuxna sökandes efter ett sammanhang och något spännande. Med åren blev det allt tydligare vilka som låg bakom det hela, och vilket mål de hade. Idag är de kända som Heptagrammet eller Shadows och så vitt man vet påbörjades organisationen redan under 70-talet med ledaren Uther Groch. Hur han kunnat få en naturlig kontakt och förmåga att hantera urkrafter (från det han kallade Abyssen) det är det ingen som vet, och kanske får vi aldrig veta det heller. Han höjde sig själv till en mindre gud med namnet Hermes, Thrice Great. Med sig hade han sina sex Bödlar: Tau, Raven, Grim, Moth, Banshee och Daikini. Bödlarna var en manifestation av sex olika aspekter av Döden. Under dessa fanns Generalerna som var magisk bevandrade och kraftfulla människor som i sin tur ledde ett antal personkulter. Organisationen växte med varje år och det som då var Post Mortem allierade sig med många andra i världen för att stoppa deras framfart. Shadows magi grundade sig i Urkraft och Helig Geometri, något som genomsyrade allt de gjorde och var. Målet de hade var att bryta sönder den verklighet såsom den ser ut idag, för att bygga upp en ny mer balanserad och enligt Hermes vacker värld. 2022 inleddes Operation Dogfight då man för nu krossade organisationen så pass att de inte längre är ett stort hot för världen. Vad som exakt hänt med Bödlarna vet man inte men deras närvaro i världen känns just nu inte av. Några generaler och kulter dog i sammandrabbningarna det året, medan några antas leva kvar, gömda.

The Gathering

Det började med creepy pasta-legenden om Slenderman. Ungdomar i olika åldrar satt på olika forum och sociala medier, blev på olika vis indragen i the Gathering där de följer Slendermans ord och vilja. Väldigt få av de som är medlemmar i the Gathering är medvetna om vad som egentligen gömmer sig där bakom… Mr Crooked kallas den gamla Urkraftsguden vars existens har legat bakom en hel del dödsgudar i gamla civilisationer. För att få ett grepp om den moderna världen tog mr Crooked på sig rollen som Slenderman och lyckades på så vis få många ungas sinnen att följa hans önskan. Men the Gathering slet sig tillslut lös från detta, så vitt man vet i alla fall och

Hayat

En mycket gammal anslutning av vampyrer. Hayat består av ett råd med äldre vampyrer. Arabländerna tros vara uppkomstplatsen för Hayat och sällskapet har sedan spridit sig över världen. Under 2022 splittrades de p.g.a. Shadows inblandning och hur organisationen ser ut idag och vilka som är medlemmar är ännu okänt. De som bröt sig ur befinner sig för tillfället under Post Mortems beskydd någonstans i Europa.

Generellt är vampyrer som tillhör Hayat att respektera. De har sällan agerat destruktiv gentemot den mundana världen och tycks mest hålla sig för sig själva. Det kan vara oroligheter inom sällskapet i det politiska spelet men väldigt sällan spiller det över och drabbar vanliga människor. Därför har Post Mortem och det som idag är Nodum Sverige inga bekymmer med att korsa deras väg.

Blodsbröderna

Blodsbröderna är ett förhållandevis nytt sällskap (bland vampyrer) som består av vampyrer och människor som kan kontrollera sin lycantropi (varulvar). De har ett slags styrande råd i Storbritannien och var mycket starka och välorganiserade fram till 2011 då deras ledare Joseph försvann. En tid av kaos och inbördeskrig har sedan härjat Blodsbröderna och gjort dem väldigt svaga, men nu finns det tecken på att de börjat organisera sig igen. Som organisation är de makthungriga och ofta farliga, om du föreställer dig klassiskt onda vampyrer i filmer är det precis vad dessa vampyrer är. Nodum håller alltid ett öga på dem då vägarna korsats med dessa vampyrer mer än en gång och det slutar nästan alltid med blodspillan.

Stjärnbarnen

”Det började med mörker, ty mörker är det enda som kan finnas utan ljus. Men så se ; Pisces, Libra och Leo föddes ur Taurus och Livet flödade ur deras spår i mörkret. Med Viljan, Balansen och Sökandet skapades en värld och i världen sattes människor och djur, och spåren på himlen finns fortfarande kvar för Oss att minnas Vem som vägleder Oss.”

Stjärnbarnens syfte är att bibehålla en balans mellan ordning och kaos. De står för ordning och gör allt i deras makt för att få bort så mycket kaos att det blir balans igen. När detta är uppnåt, går stjärnbarnen i dvala. Ingen har en aning när de första stjärnbarnen kom. Antagligen kallades de inte stjärnbarn heller utan var namnlösa.

De har funnits i alla länder under de tider de har behövts. Varje gång det varit en större katastrof, eller större orolighet som påverkar större delar av världen, då vaknar stjärnbarnen.

Stjärnbarnen tror på att stjärnorna är spår efter det som skapade dem. Det finns inga texter som säger så, ett stjärnbarn ser upp mot himlen och bara vet det. De tror att alla levande varelser har lika stort värde, djur som människa, och att det bara är människan som ännu inte utvecklats helt för att kunna höra stjärnornas röster. De tror att Taurus – Oxens tecken, är den drivande skaparen som Pisces (Fisken), Libra (Vågen) och Leo (lejonet) skapade världen utifrån. De andra stjärntecknen följde sedan, för att ge sina egna detaljer till världen. Det är inte sagt vem som skapade vad i världen, och det är heller inte viktigt, för egentligen är de bara namn och symboler för något större som stjärnbarnen inte kan förstå sig på.

Stjärnbarnen tror på att leva sina liv utifrån tre aspekter – vilja, balans och sökande. Dessa tre måste flyta in i varandra, de kan aldrig levas separata. Du måste vilja för att nå balans, du måste hitta balans för att kunna söka, och du måste kunna söka för att hitta viljan.

Viljan ska vara stark hos ett stjärnbarn. Viljan att göra gott, i viljan att leva. Det är inte tillåtet att begå självmord, eller på något vis ge upp något man påbörjat.

Balansen ska hela tiden finnas, i samspelet mellan varelser, i världen, i olika möten och i den egna kroppen. När man når fullkomlig balans mellan elementen och energierna, endast då kan man höra stjärnorna tala.

Sökandet efter vägar att nå stjärnornas förmaningar och önskningar är något mycket viktigt för ett stjärnbarn. Det fungerar nämligen inte så att stjärnorna ser till att önsksningar och förhoppningar slår in, utan stjärnorna har förhoppningar som de vill att människan och världen ska uppfylla. Därför är det viktigt att människor lyssnar noga.

Stjärnbarnen är en enda stor grupp. De får, när de slutfört cirkeln med de tre aspekterna, ett gemensamt medvetande i likhet med myror, men de har aldrig någon ledare. Inför stjärnorna är alla lika, och alltså ska det inte finnas någon ledare. När man uppfyllt cirkeln, förlorar man sin egna identitet, vilket stjärnbarnen inte ser som något negativt. När alla är lika, och allt är i ordning, är de fulländade.

Facelesskulten

Facelesskulten har sitt ursprung i Tyskland, i alla fall med detta namn. Facelesskultens läror och deras utövande kan spåras tillbaka i många olika kulter och sekter långt tillbaka i tiden. Facelesskulten strävar efter ökad makt genom att använda sig själv och andra som språkrör och öppna portaler till demoner och andra starka kaos-entiteter. De tatuerar in namn och ritualtexter på sig själv, eller flår sin egen hud för att använda det som pergament i sina ritualer. De har härjat i olika omgångar, den senaste var under 2010, och innan dess var de ganska aktiva under 80-talet. Eventuellt ska de ha härjat under slutet av 1800-talet, men detta är inte säkert.

O.T.O (Ordo Templis Orientis)

OTO

O.T.O är ett av de största magiska ordenssällskapen. Den uppstod i början av 1900-talet på initiativ av Karl Kellner, Heinrich Klein och Theodore Reuss. 1925 genomgick den stora förändringar tack vare sin kända ledare Aleister Crowley. Han införde sin okulta ideologi från sin religion Thelema. På det stora hela är O.T.O en orden som håller sig på sin egen kant och har inte mycket inblandning med Post Mortem. Men det finns en liten utbrytargrupp som inte tycks ha tagit sig något nytt namn (i alla fall inget som är känt) som vid flera tillfällen ställt till det för PM och som bland annat haft en del ockulta affärer med PM-medlemmar i södra Sverige.

 

International Grand-Lodge of Druidism (IGLD)

11010_druidorden

Druidordern har störst relevans för PM i Storbritannien då det är där som organisationen är som allra störst, men det påverkar PM i stort, i alla de länder där en druidorden återfinns. PM och IGLD är dom två sällskap som haft längst samarbete och det finns till och med de som hävdar att IGLD och PM i tidernas begynnelse var ett och samma sällskap. Huruvida detta är sant eller ej har man inte hittat någon information kring, men de båda har i alla fall under åren för det mesta haft ett gott samarbete där en del kunskap utbyts och man hittar stöd hos varandra i svårare tider.