Ockulta grupper

Post Mortem har vid flera tillfällen samarbetat med andra sällskap och sammanslutningar, men de har också fiender i andra sällskap, kulter o. dyl. Här kan du hitta information på de ockulta grupper, kulter, ordnar, loger etc som Post Mortem har på olika sätt varit i kontakt med.

Rosenkorsordern
Skuggornas Slöja
Hayat
Blodsbröderna
Stjärnbarnen
Shadows
Facelesskulten
O.T.O
Druidorden

Rosenkorsordern (Rosencreutzarna)

De har varit uppdelade i olika grupper, de har funnits i olika former och under olika tider. 1614 kommer första skriften av Fater C.R.C, Fama Fraternitatis Rosae Crucis, följt av Confessiorosenkors Fraternitatis och Det alkemiska Bröllopet. Det är de tidigaste skrifterna som hittas. Grundaren tros vara Christian Rosencreutz, det är han som antas ha skrivit dessa, och det är han som antas vara C.R.C. Enligt legenderna hade han också tre andra personer som hjälpte honom skapa Rosenkorsordern. Första texten, Fama Fraternitatis, handlar om Christians resa genom världen där han först fick visdomarna som han sedan använde för att skapa den hemliga orden. I dessa böcker träffar han en främling, och enligt vissa legender får han av denna främling symbolerna korset och en rosen. Främlingen antas vara Jesus, och korset och rosen representerar Guds närvaro och Rosens Väg – kärlekens väg, där man lär sig att älska utan motprestation, en kravlös kärlek till allt i världen och livet. Dessa blev sedan Rosenkorsarnas symbol och ligger också mest troligt bakom namnet på sällskapet.

Den esoteriska visdomen som finns i Rosenkorsfilosofin, spåras traditionellt tillbaka till mysterieskolorna i det gamla Egypten och Babylonien. Den esoteriska visdomen kom till uttryck i flera slags tros- och tankeriktningar. Under renässansen skapade Rosenkorsarna en syntes av de olika riktningarna. Ett enhetligt system utarbetades med element från gnostisk kristendom, antikens filosofi och mysteriekulter, judisk mystik (kabbala) och alkemi. Undervisningen upprättades i grader som de studerande genomgick. Varje grad innehöll också bestämda övningar för utveckling av psykiska förmågor. Det tros om dem att de fann hemligheterna bakom ett förlängt liv. Om de nu fanns alls.

Det finns ett antal olika rosenkorsordnar idag som alla påstår att de tillhör den ”gamla” skolan, och det är svårt att veta om dessa ordnar på något vis samarbetar eller är enskilda grupper.

Post Mortem har betydligt större insikt i Rosenkorsorderns existens och historia än något annat ockult sällskap har. De flesta andra i världen är ganska säkra på att de ursprungliga Rosenkorsarna nog inte existerade på det vis legenden säger och att Christian, grundaren, nog var ett påhittat namn. Men, Post Mortem vet att det finns en ursprunglig Rosenkorsorder. Exakt hur och när den startades, det är oklart, men man känner i alla fall till att det fanns fyra stycken personer som var med från början. Christian Rosencreutz, Gustaf Rosencreutz, Johann Rosencreutz och Singelinde Rosencreutz (går numera under efternamnet Rau, som nog var hennes riktiga efternamn). Post Mortem vet att under slutet av 1700-talet, i början av 1800-talet inträffade något som gjorde att Rosenkorsordern splittrades. Singelinde var den som mest troligt tog med sig några medlemmar och skapade en egen version av Rosenkorsarna som av PM kallas för de Svarta rosarna. De Svarta gör sitt yttersta för att sabotera de planer som Rosenkorsordern ursprungligen hade, vilka dessa planer var/är och vad slutmålet för dem är, är för PM okänt.

PM har en del samarbete med några få medlemmar ur Rosenkorsordern, det är inte ett officiellt arbete och för det mesta handlar det om att hjälpa till att bevara varandras hemligheter och skydda varandra från yttre hot såsom Svarta Rosarna. Då är det framförallt Stormästarkontoret i Umeå, där några medlemmar har mer eller mindre personlig och inofficiell kontakt med ordern.

Skuggornas Slöja

Detta är en mycket ljusskygg orden eller ett hemligt sällskap som PM vet mycket lite om. Att de för många år sedan höll till i Umeå är känt, men vad de egentligen gjorde annat än att sitta i olika samtalsgrupper och hålla tysta läs-sessioner, är det ingen som vet. Medlemmarna var till synes ganska unga och tycktes komma från lite olika platser i världen, med andra ord misstänktes det att man hade värvat medlemmarna på något vis från universitetet, alternativt att sällskapet var mer utbrett än man trott. Trots att en lyckad infiltrering från PMs håll varade under någon månad, fick man fortfarande inte någon information om vilka de var och vad de gjorde mer än sökte kunskap.

Hayat

En mycket gammal anslutning av vampyrer. Lite är känt om dessa, ingen vet riktigt hur de är uppbyggda eller hur många de är. PM är ganska säker på att Hayat i alla fall består av ett råd med äldre vampyrer, legender påstår att det till och med finns de ursprungliga vampyrerna med i detta råd. Arabländerna tros vara uppkomstplatsen för Hayat och sällskapet har sedan spridit sig över världen. Idag håller de till framförallt kring Östeuropa och arabvärlden. Det enda ”kontoret” som är känt ligger i Saratov, och leds av en vampyr vid namn Anastasia Saratova. Det är känt att Hayat samarbetar aktivt med några varulvar som lyckats behålla kontrollen över sin lycantropi i Saratov. Namn som förknippas med detta kontor är Boris, Eirlyn, Grey och Leon.

Hayat är den av PM kända mest mäktiga vampyrsammanslutningen och det är ett sällskap att ha respekt för. Väldigt sällan ställer de till problem för människor, de håller sig ofta lågt, och antas vara ett sällskap som i likhet med PM till största del söker olika former av kunskap. Vida några tillfällen har de kommit i konflikt med Blodsbröderna men har då försökt hålla det vampyrer emellan med så lite civila offer som möjligt. De må vara vampyrer men de tillhör inte den klassiska ”onda” stereotypen av vampyr. Däremot är det att ha respekt för på grund av deras kunskap och höga ålder.

I dagsläget har PM ett litet samarbete med framförallt kontoret i Saratov, en slags allians där båda parter hjälper varandra vid behov och lägger sig i övrigt inte i varandras affärer.

Blodsbröderna

Blodsbröderna är ett förhållandevis nytt sällskap som består av vampyrer, till största delen män. De har ett slags styrande råd i Storbritannien och var mycket starka och välorganiserade fram till 2011 då deras ledare Joseph försvann. En tid av kaos och inbördeskrig har sedan härjat Blodsbröderna och gjort dem väldigt svaga, fram till 2014, då en ledare kallade Oncle Tom steg fram och tog över ledningen i London. De söker makt, och tvekar inte att röja undan allt och alla som står i vägen för den. I dagsläget lider de av sviterna efter ett tyst krig med Hayat och anses inte längre vara ett lika stort hot som tidigare. Vampyrerna i Blodsbröderna är ofta yngre och tämligen ”nya” som vampyrer till skillnad från Hayat, där de flesta vampyrer nått en ganska hög ålder.

Stjärnbarnen

”Det började med mörker, ty mörker är det enda som kan finnas utan ljus. Men så se ; Pisces, Libra och Leo föddes ur Taurus och Livet flödade ur deras spår i mörkret. Med Viljan, Balansen och Sökandet skapades en värld och i världen sattes människor och djur, och spåren på himlen finns fortfarande kvar för Oss att minnas Vem som vägleder Oss.”

Stjärnbarnens syfte är att bibehålla en balans mellan ordning och kaos. De står för ordning och gör allt i deras makt för att få bort så mycket kaos att det blir balans igen. När detta är uppnåt, går stjärnbarnen i dvala. Ingen har en aning när de första stjärnbarnen kom. Antagligen kallades de inte stjärnbarn heller utan var namnlösa.

De har funnits i alla länder under de tider de har behövts. Varje gång det varit en större katastrof, eller större orolighet som påverkar större delar av världen, då vaknar stjärnbarnen.

Stjärnbarnen tror på att stjärnorna är spår efter det som skapade dem. Det finns inga texter som säger så, ett stjärnbarn ser upp mot himlen och bara vet det. De tror att alla levande varelser har lika stort värde, djur som människa, och att det bara är människan som ännu inte utvecklats helt för att kunna höra stjärnornas röster. De tror att Taurus – Oxens tecken, är den drivande skaparen som Pisces (Fisken), Libra (Vågen) och Leo (lejonet) skapade världen utifrån. De andra stjärntecknen följde sedan, för att ge sina egna detaljer till världen. Det är inte sagt vem som skapade vad i världen, och det är heller inte viktigt, för egentligen är de bara namn och symboler för något större som stjärnbarnen inte kan förstå sig på.

Stjärnbarnen tror på att leva sina liv utifrån tre aspekter – vilja, balans och sökande. Dessa tre måste flyta in i varandra, de kan aldrig levas separata. Du måste vilja för att nå balans, du måste hitta balans för att kunna söka, och du måste kunna söka för att hitta viljan.

Viljan ska vara stark hos ett stjärnbarn. Viljan att göra gott, i viljan att leva. Det är inte tillåtet att begå självmord, eller på något vis ge upp något man påbörjat.

Balansen ska hela tiden finnas, i samspelet mellan varelser, i världen, i olika möten och i den egna kroppen. När man når fullkomlig balans mellan elementen och energierna, endast då kan man höra stjärnorna tala.

Sökandet efter vägar att nå stjärnornas förmaningar och önskningar är något mycket viktigt för ett stjärnbarn. Det fungerar nämligen inte så att stjärnorna ser till att önsksningar och förhoppningar slår in, utan stjärnorna har förhoppningar som de vill att människan och världen ska uppfylla. Därför är det viktigt att människor lyssnar noga.

Stjärnbarnen är en enda stor grupp. De får, när de slutfört cirkeln med de tre aspekterna, ett gemensamt medvetande i likhet med myror, men de har aldrig någon ledare. Inför stjärnorna är alla lika, och alltså ska det inte finnas någon ledare. När man uppfyllt cirkeln, förlorar man sin egna identitet, vilket stjärnbarnen inte ser som något negativt. När alla är lika, och allt är i ordning, är de fulländade.

Shadows

En sekt eller en kult,Shadows är tämligen nya för PM och ännu vet man inte speciellt mycket om dem. De har inga kända mötessalar, ingen gemensam samlingsplats. De tycks inte ha någon ledare, ingen som har trätt fram i alla fall eller nämnts. Antingen besitter medlemmarna stora kunskaper inom rituell magi, eller så är det en ledare som besitter stora kunskaper, för hittills har de alltid påträffats i situationer där de hanterat starka ritualer. En annan avgörande detalj värd att nämna är deras ”straff”, att brinna upp i en eld som spontant blossar upp i kroppen och dödar de som på något vis gör fel. Hur detta kan ske, och med vilken slags kraft är okänt.

Facelesskulten

Facelesskulten har sitt ursprung i Tyskland, i alla fall med detta namn. Facelesskultens läror och deras utövande kan spåras tillbaka i många olika kulter och sekter långt tillbaka i tiden. Facelesskulten strävar efter ökad makt genom att använda sig själv och andra som språkrör och öppna portaler till demoner och andra starka kaos-entiteter. De tatuerar in namn och ritualtexter på sig själv, eller flår sin egen hud för att använda det som pergament i sina ritualer. De har härjat i olika omgångar, den senaste var under 2010, och innan dess var de ganska aktiva under 80-talet. Eventuellt ska de ha härjat under slutet av 1800-talet, men detta är inte säkert.

O.T.O (Ordo Templis Orientis)

O.T.O är ett av de största magiska ordenssällskapen. Den uppstod i början av 1900-talet på initiativ av Karl Kellner, Heinrich Klein och Theodore Reuss. 1925 genomgick den stora förändringarOTO tack vare sin kända ledare Aleister Crowley. Han införde sin okulta ideologi från sin religion Thelema. På det stora hela är O.T.O en orden som håller sig på sin egen kant och har inte mycket inblandning med Post Mortem. Men det finns en liten utbrytargrupp som inte tycks ha tagit sig något nytt namn (i alla fall inget som är känt) som vid flera tillfällen ställt till det för PM och som bland annat haft en del ockulta affärer med PM-medlemmar i södra Sverige.

 

International Grand-Lodge of Druidism (IGLD)

Druidordern har störst relevans för PM i Storbritannien då det är där som organisationen är som allra störst, men det påverkar PM i stort, i alla de länder där en druidorden återfinns. PM och 11010_druidordenIGLD är dom två sällskap som haft längst samarbete och det finns till och med de som hävdar att IGLD och PM i tidernas begynnelse var ett och samma sällskap. Huruvida detta är sant eller ej har man inte hittat någon information kring, men de båda har i alla fall under åren för det mesta haft ett gott samarbete där en del kunskap utbyts och man hittar stöd hos varandra i svårare tider.