Ordlista

Kampanjen har sedan starten 2006 fyllts med så mycket information till höger och vänster, att det kan vara lite svårt att hänga med i vad som sägs och förstå vad allt betyder. Därför kommer här en ordlista på sådant som kan vara värt att känna till, och sånt som förklarar mer kända begrepp inom Världens ramar! Saknar du något i ordlistan, säg till. 

 

Ahrimanden förgörande kraften som frigjordes då profeten och magikern Zarahustra (från zoroastrianismen), delade sig. En mörk och kaosstyrd gudom kan man kalla honom, som Post Mortem under många år bekämpade, för att slutligen lägga ”honom” till ro under hösten 2011 i kampanjen Widdershins. Motsatsen till Ohrmazd.

Algorabmästare i Sverige över region Mitt med kontor i Sundsvall. Sympatisk, glad man i medelåldern, med arabiskt ursprung. Blev tillsatt som mästare under vintern 2012

Amesha SpentaOrdningsvarelser, ungefär som ärke-änglar. Styrda och skapade av Ohrmazd, den skapande, goda gudomen/kraften, formade ur döda barns delade själar. Se motsatsen, Daeva.

Anachitisen magisk sten som användes av Ahriman för att dela barns själar och skapa tjänare av dem.

Anansi – en trickstergud, ofta i form av en stor spindel som har sitt ursprung i gamla afrikanska religioner.

Astartes Hjärtadet uråldriga väsendet Astarte, eller Astaroth, Inanna, Astoreth, samlar människor hjärtan i form av stenar i en ask. Varje liten sten kallas Astartes Hjärta. Magisk artefakt som tillåter innehavaren att för en stund använda sig av Astarte i magiska ritualer. Mycket farligt och kommer alltid med ett pris.

Blodsbrödernaett brödraskap för vampyrer, med huvudsäte i England.

Boken En del säger att det är tre böcker som blir en helhet, en del påstår att det bara är en enda stor bok. Andra säger att det inte är en Bok, att det bara är ett symboliskt språk för en kunskap som finns någonstans i världen. Vad denna kunskap går ut på, och vad Boken egentligen håller för hemligheter är också omtalat, men en sak är säker: alla letar efter den, och vad som än finns i Boken, är det värt att vandra över lik för att komma åt!

Bokimen form av ande som används som vägledare bland mörka makter och kaos för att hämta och binda döda själar eller demoner.

Christian Rosencreutzskapade Rosenkorsordern, när är svårt att säga, men man antar att det var under 1500-talet då bland annat verket Fama Fraternitatis skrevs. Har sitt ursprung i Tyskland.

Daeva/spegelande – Ahrimans tjänare. Rör sig mellan speglar, frammanas med formeln ”Svarta Madam”. Är ursprungligen mördade barns delade själar, där den illvilliga och mörka delen blir en daeva med en speciell funktion som Ahriman använt sig av för att nå sina mål. Likt demoner är de uppdelade efter inflytande, och funktion. Motsvarigheten heter Amesha Spenta.

Draugen form av zombie, där den döde vaknar igen, styrd av något, oftast en mäktig nekromantiker/magiker.

DrujLögnens Davea, Ahrimans främste tjänare. Post Mortem mötte flera gånger Druj i formen av den äldre, vänliga men ack så falska damen Ellen.

Douglas Caneen översättare som arbetat åt Post Mortem under många år, men som tyvärr blev mördad hösten 2010. Arbetade med bland annat den mycket hemlighetsfulla Boken.

Elementarandar andar skapade ur de fyra elementen i naturen. Kan bindas och styras om man besitter rätt kraft och kunskap.

Ellenden äldre dam som under kampanjen Den Största Fienden blev besatt av daevan Druj, och sedan dess figurerat i olika lajv under åren. Är nu äntligen försvunnen och terroriserar inte längre Post Mortem med sina lögner och hjärnspöken. Eller…? Se även Kanelbullar

Faceless-kultenfunnits framförallt i Tyskland, blossat upp vid flertalet tillfällen under historiens gång. Utövarna tillber starka och gamla demoner och väsen, flår sitt eget skinn på armar och ansikte för att rista in formler och namn i huden och använda dem i ritualer då de tror att de ska få gudomliga krafter. Har vid några tillfällen mördat utomstående och skinnflått dem i ritualer.

Fader Dagen katolsk fryntlig präst i sina bästa år som vid tillfällen hjälper Post Mortem Umeå med själsliga spörsmål och rådgivning.

Fausten professor och författare vid namn Jack Marlowe som under vintern och våren 2012 förlorade sig själv i sitt sökande efter den riktige Faust. Blev långsamt galen av sitt sökande, till han en dag kallade sig själv Faust och reste runt i Europa på mördarturné, för att lära sig bemästra nekromantikens konst och kunna väcka den riktige Faust från de döda. Använde sig då av anden Bokim.

Fiachramästare i region Syd med kontor i Stockholm. Innan hon blev mästare, arbetade hon som sekreterare till Stormästaren Ignis. Blev mästare under hösten/vintern 2011.

Fluffokatten som Post Mortem Umeå hade tidigare på kontoret. Försvann i skogen ute i Tavelsjö hösten 2012, jagad av en varulv och sågs aldrig till igen.

Flytta Gudarritualen som genomfördes senhösten 2011, där flera grupper av PM medlemmar världen över, vid en och samma tid, bytte plats på två gudomliga krafter; Ahriman och Ohrmazd.

Hamnskiftaretar formen av den person eller den varelse den senast rörde vid eller såg. Kommer alltid med en viss stank av ammoniak, och har en förkärlek att ta formen av ett björnliknande monster för att slita huvudet av sina offer. Kaosvarelse.

Hayatett mycket gammalt vampyrsällskap, med rötter i arabländerna. Finns i alla världsdelar, ingen vet riktigt hur många de är, eller hur de fungerar. Kända medlemmar är bland annat vampyren Anastasia, och varulven Boris.

Ignisföre detta stormästare i Sverige. Hette från börjar Philip Veld och kom från Polen. Avgick vid en ålder av 65 år på grund av en stroke efter en skallskada som han ådrog sig i kaoset under hösten 2011.

Jinx – det är populärt bland Post Mortems medlemmar att jinxa saker och ting. speciellt inför uppdrag. Genom att t.ex säga ”Hur farligt kan det vara i skogen?” har man jinxat det, eftersom det mest troligt kommer vara väldigt farligt i skogen.

Johannesen före detta medlem i Post Mortem Umeå, som under hösten 2009 fick veta sitt sanna jag: att han var ett Stjärnbarn. Drog sig sedan tillbaka med sin familj; Isse och barnet Gilda, någonstans i skogen utanför Umeå. Har vid tillfällen bistått Post Mortem efter det.

Josephföre detta ledare för vampyrbrödraskapet Blodsbröderna. Låg bakom det stora vampyrkriget i England 2009, då stora delar av Post Mortem London dödades. Mötte själv sin död i Umeå hösten 2012.

Julia Hayesföre detta medlem i Post Mortem, som valde att bli vampyr för att kunna hämnas sina dödade vänner under vampyrkriget i England 2009. Skapade vampyrdelen NOX under Post Mortem, och försvann under vintern 2011, för att dyka upp igen under 2012 och då bli dödad.

Kanelbullarman skulle kunna tro att kanelbullar är en källa till njutning, men alla som varit med och träffat Ellenvet att kanelbullar är en symbol för ren ondska, speciellt då det serveras på blommiga fat tillsammans med en kopp te och en halv blodig lever på sidan om.

Kaosvarelsegenerellt namn på de varelser och väsen som är kopplade till kaoskrafter; som förstör och dödar.

Kontoretsyftar till den samlingsplats med kontorslokaler, boendeutrymmen och förråd/arkiv som Post Mortem har i varje regions ”huvudstad”. I region Syd finns Kontoret i Stockholm, i Mitt ligger det i Sundsvall och i Nord ligger det numera i Luleå. Stormästarkontoret (där stormästaren i Sverige håller till), är nu flyttat till Umeå.

Myr-kvinnan – ett väsen som genom folksagor som användes i syfte att skrämma undan barn från myrmark, fick ett eget medvetande och ”levandegjordes” under 2015, terroriserade medlemmar på Stormästarkontoret innan hon drevs tillbaka.

Mästare/Stormästare inom Post Mortem är en mästare en person som håller i det administrativa och är en kontakt för alla medlemmar i en region. I Sverige finns det tre regioner; syd, mitt och Nord (med kontor i Stockholm, Sundsvall och Luleå). En stormästare finns det i varje land, som sköter kontankten och administrationen över landsgränser. Stormästarkontoret har alltid legat i Uppsala tidigare men under 2012, flyttas detta till Umeå. 

Ohrmazdom det är en gud, eller den enda Guden, eller bara en skapande, enande kraft är svårt att säga. Det var i alla fall detta Ljus som Zarahustra trodde på och strävade efter att förstå innan han delade sig och blev Ahriman. Ohrmazd anses vara Ahrimans motsats, och har under sig Amesha Spentas som tjänare.

Ordningsvarelsesamlingsnamn för alla varelser som är mest bundna till Ordningskrafter.

Roberten före detta medlem i Post Mortem Umeå, som numera ses smyga in på kontoret under oheliga timmar på dygnet för att prata med Inri, och som ibland kliver in på ett fältuppdrag för att bistå medlemmarna. Det var efter en resa till Afrika som han kom hem förändrad, och detta visade sig vara ett slags väsen kallat Tomheten som tagit över hans kropp. Efter en själavandring lyckades medlemmarna i Umeå frigöra Tomheten och rädda Robert, men Robert blev aldrig sig lik igen och valde att vandra sin egen väg i slutänden, utanför sällskapet.

Skuggornas Slöjaett hemlighetsfullt sällskap som ibland haft verksamhet i Umeå. Har varit infiltrerat av Post Mortem vid flera tillfällen, men aldrig avslöjat sina egentliga syften och mål.

Stjärnbarnenmänniskor som fötts med en stark kontakt med Ordningskrafter, och vid tillfällen då Kaoskrafter väger över i världen, samlar sig i grupper för att motverka obalans. De känns igen på sina vita kläder och det gemensamma medvetandet de delar. De kan bara sträva efter ordning och enande, vilket kan bli farligt för bland annat vampyrer, som influeras av mycket kaos. Var senast aktiva under 2009

StenGamla vaktmästaren i det gamla kontoret som rasade hösten 2011. Mördades av vampyren Joseph och hans gäng strax efter att kontoret rasat.

Svartmanett gammalt väsen som hör till de Äldre. Att beskriva detta väsen och förstå sig på det är mer eller mindre omöjligt. Det närmaste man kan komma en beskrivning är Döden. Naturens och djurens Död, han står för förmultnande, förruttnelse, sönderfall. Kommer oftast i formen av en svartklädd lång gestalt med käpp, omger sig ofta av ihjälplågade djurs döda kroppar, och föregås med doften av fuktig jord, korpar eller en skällande räv.

Synochitisen magisk sten som kan användas för att sammanfoga delade själar. 

Toby – en Obi, eller Obeah-mästare som under flera hundra år reste runt i världen i en Karnival, och väckte på olika platser urkrafter genom ett förbund med tricksterguden Anansi.

TomtearménOFFnamnet för Post Mortem-medlemmarna. Användes i början av arrangörerna som kodnamn för deltagarna, men spred sig sedan vidare till deltagarna själva. Namnet syftar på PM-medlemmarnas stora förmåga att misslyckas när det är som viktigast att saker och ting lyckas, och att de ibland springer om varandra som små tomtar på uppdragen.

Tomteluvan en OFFsymbol för det mest förödande misstaget som görs av en PM-medlem under höstkampanjerna. Den deltagare som innehar Tomteluvan, har en roll som gjort bort sig, slarvat, varit övermodig eller på annat vis dumdristig under något lajv. Ett roligt litet spel på sidan av det riktiga lajvandet för att uppmuntra spelarna att våga ta initiativ och våga göra misstag. På Gott och Ont har aldrig gått ut på att man ska vinna lajvet och spela den häftigaste karaktären – det handlar om att testa sina gränser och utveckla sin karaktär i olika svåra situationer, samt ställas inför val och konsekvenser.

Vampiriett form av monster som från början var människor, som vid något tillfälle lämnat sin mänsklighet och blivit blodtörstiga djur. Det är svårt att veta hur det började eller var de kommer ifrån, men om en vampiri biter eller på annat vis kommer för nära någon person, kan denne riskera att själv bli en vampiri en dag. När väl processen börjat, kan man inte bryta det.

Vampyri På Gott och Ont är vampyrerna som vanliga människor till utseende och uppförande. Deras kroppar är sovande, alltså inte riktigt döda. De kan äta mat och dricka som vanligt folk, men behöver det inte. De kan andas, men måste inte göra det hela tiden. Det som skiljer dem från vanliga människor är deras förmåga att stjäla livsenergi. Detta görs genom hudkontakt, de behöver med andra ord inte dricka blod. Energin behöver de för att kunna överleva, men de måste inte döda alla gånger, det räcker med små bitar av den från olika levande varelser för att de ska klara sig. De lever längre och de klarar av att hela skador så länge det inte dödar dem snabbt (skador på hjärna och hjärta, samt pulsåder är dödliga även för vampyrer). Vampyr kan man bli på två sätt: genom en ritual eller genom att bli besatt av livssugande demoner. Det förstnämnda går i nästan alla fall inte att göra ogjort, medan det sistnämnda går att bli av med, genom exorcism. Det finns inte många vampyrer i världen och de flesta av dem lever vanliga liv som vanliga människor. Det finns två kända sällskap för vampyrer i världen. Se Hayat ochBlodsbröderna.

Varulvvarulvarna i På Gott och Ont följer inget gemensamt mönster. En del blir varulvar och kan aldrig bli människa igen, medan andra kan kontrollera det. Många blir förvandlade runt fullmåne, men inte alla. Oftast blir man varulv genom att bli svårt skadad av en annan varulv, eller genom att själv välja det och genomföra någon form av ritual. När man väl blivit varulv, kan man inte bli av med ulven. Som fullt förvandlad varulv, har man tappat sin mänsklighet helt, och blivit ett hungrigt monster som jagar för föda. Många varulvar som skapat sig kontroll, behöver inte förvandla sig, men tar fördelar av styrka och möjlighet att läka sina skador snabbare än en vanlig människa. Silverkulor gör större skador än vanliga vapen, men allt som dödad snabbt, dödar också en varulv.

Västerslättinrättning som Post Mortem Umeå använder för förvaring av ”fångar” och infångade monster. Förvaringen är alltid tillfällig. Byggnaden ser ut som en lagerlokal och ligger på Västerslätt i Umeå. Där finns också ett bårhus som Post Mortem har.

Zarahustra/Zoroasterprofet inom zoroastrianismen. Mycket finns berättat om honom och det är svårt att veta vad som är sanning och myt. Men säkert  vet vi att han tillslut skapade eller förvandlades till Ahriman, och att han skapade daevorna.

Äldreett samlingsnamn på folktroväsen. Gemensamt för dem är att de funnits så länge människorna funnits och man tror att de skapas ur människor starka föreställningar. De finns inom sina speciella områden (ex. Näcken som alltid rör sig nära vatten och i anslutning till det), och har sina specifika mål eller uppgifter. De är varken kaos eller ordning, mörka eller ljusa. De följer sina regler. Att förhandla med dem, eller vara i närheten av dem är oftast farligt och allt samröre med dem kommer ofta med ett pris. Det är farligt att ge dem sitt eller någon annans sanna namn och man får aldrig spilla sitt blod för dem, annars är det ett sätt för dem att komma åt dig eller kontrollera dig. Man skyddar sig mot dem genom järn och salt.

Älven – det väsen som ”är” Umeåälven. Under tusentals år har människor levt efter älven, tillbett den, varit beroende av den och ur detta har ett slags medvetande formats som är Älven. Under hösten 2012 gjorde PM ett avtal med Älven om att ge den en värdkropp att använda för vandring på land. Värdkroppen var Ari Karhu som än idag har ett speciellt band till just Älven.

 

astaroth