Världsbeskrivning

Världen är till ytan precis som vår egen värld. Vår runda planet som vi bor på och Solen som vi cirkulerar, med hav och kontinenter och länder och allt annat som finns i vår värld. Men för att kunna få magi och monster att fungera spelmässigt under lajv, krävdes det att vi tog ställning till hur världen egentligen var uppbyggd, under ytan. Det ska poängteras att allt inte är skrivet i sten, och denna syn på hur världen är uppbyggd är sett utifrån Post Mortems perspektiv, men det är en riktlinje för hur vi bygger upp det tekniska kring monster och magier, samt hur vi bygger upp historier kring krafter och entiteter.

Tre krafter i balans

Världen består i grund och botten av tre grundkrafter; Kaos, Ordning och Neutrala kraften. De lärde kan tvista länge om huruvida dessa krafter är stora enheter eller uppdelade i olika underkrafter, om de är styrda utifrån gudar eller bara är – hur som helst, finns det en kraft som förstör, en som skapar och en däremellan som håller ordning på de båda. Allt levande, och icke-levande, är influerade av dessa krafter på ett eller annat vis. Kaos och Ordning är till sin natur varandras motsatser och bekämpar varandra. Därför är varelser och entiteter som är influerade eller skapade ur respektive krafter, varandras naturliga fiender. Föremål som är laddade eller skapade ur respektive krafter, stöter ifrån eller tar ut varandra.

Den neutrala kraften kallas den Äldre kraften. Den Äldre kraften anses vara ursprunget till Kaos och Ordning, och är den som nu håller dem isär. Den Äldre kraften har ingen riktning, utan formas utifrån användaren, eller bara existerar utifrån olika funktioner. Varelser som är bunden till den Äldre kraften, är många olika och har många olika funktioner, men det som skiljer dem från varelser av Kaos och Ordning, är att de oftast fungerar inom specifika områden eller har specifika mål, och inte styrs av bara en funktion av att skapa eller förgöra.

Tro

Det finns en allmän regel som gäller för allt i PGO-världen; om tillräckligt många tror på något, blir det så. Ett gott exempel är tron på att bibeln och korset står för något gott. Eftersom många ser det som symboler för godhet, blir det laddat på så vis också, och kan användas som skydd mot sådant som människor ser som motsatsen. Exempelvis går det utmärkt att skydda sig från vampyrer med hjälp av ett kors i handen, eftersom vampyren är en destruktiv varelse – influerad och skapad av kaos – och korset symboliserar ordning och skapande.

Det är ofta genom tro som olika väsen och entiteter skapas. Om människor på en plats tror tillräckligt mycket på att det sitter en man invid bäcken och spelar, kommer Näcken så småningom att börja existera.

Urkrafter

Under 2014 uppdagades det att det fanns en annan källa till krafter som PM tidigare inte känt till. De kallas för Urkrafter, eller Old World Forces, och är till skillnad från de tre tidigare kända krafterna helt eller nästintill oformbar av mänskligt sinne. Tro kan med andra ord inte form om en Urkraft. Post Mortem arbetar fortfarande på att förstå sig på Urkrafterna, hur de fungerar, var de finns och hur man kan skydda sig/trycka tillbaka dem. Ännu har inga stora framsteg gjorts och man har hittills bara konstaterat att människor och allt det som tillhör vår mänskliga värld riskerar att förändras då det kommer i kontakt med Urkrafter.

IMG_5565