Världsbeskrivning

Världen är till ytan precis som vår egen värld. Vår runda planet som vi bor på och Solen som vi cirkulerar, med hav och kontinenter och länder och allt annat som finns i vår värld. I På Gott & Ont’s värld är ljuset nerskruvat några hack och det övernaturliga, det utommänskliga, det ockulta är mer levande och närvarande för dem som en gång har gluttat på slöjan. Beskrivningen som följer här är utifrån Post Mortems sätt att se på saker. Det betyder inte allt allt fungerar så alla gånger – det övernaturliga har en tendens att gå sin egen väg och magi är aldrig pålitligt. Men se det som en hänvisning och lär dig på samma gång hur Post Mortem pratar och beskriver sin värld såsom de känner den. 

Tre krafter i balans

Inget existerar utan energi och enligt PM finns det energier och krafter som verkar närmare det mänskliga och de som verkar närmare universumet, skapelsen och tiden innan människornas existens. Kaos, Ordning och Äldre krafter är de tre som står närmast människan, influerar människors liv på vardaglig basis och kan formas på olika vis av människor. 

    Kaos och Ordning är till sin natur varandras motsatser och bekämpar varandra. Därför är varelser och entiteter som är influerade eller skapade ur respektive krafter varandras naturliga fiender. Föremål som är laddade eller skapade ur respektive krafter, stöter ifrån eller tar ut varandra. Varelser vi kan hitta här är bland annat änglar och demoner, vampyrer, ljusbarn osv. 

    Den Äldre kraften anses vara ursprunget till Kaos och Ordning, och är den som nu håller dem isär. Den Äldre kraften har ingen riktning, utan formas utifrån användaren, eller bara existerar utifrån olika funktioner och platser. Varelser som är bunden till den Äldre kraften, är många och det som skiljer dem från varelser av Kaos och Ordning är att de oftast fungerar inom specifika områden eller har specifika mål, och inte styrs av bara en funktion av att skapa eller förgöra. Här hittar vi varelser som de Äldre – Näcken, Skogsfrun och Lyktgubben.

Tro

Det finns en allmän regel som gäller för allt i PGO-världen; om tillräckligt många tror på något tillräckligt länge, blir det så. Ett gott exempel är tron på att den kristna Bibeln och korset står för det vi skulle kalla ordning. Därför går det utmärkt att skydda sig från vampyrer med hjälp av ett kors i handen, eftersom vampyren är en destruktiv varelse – influera skapad av kaos – och korset symboliserar ordning och skapande.

Det är ofta genom tro som olika väsen och entiteter skapats, detta gäller även halvgudar och gudar. Om människor på en plats tror tillräckligt mycket på att det sitter en man invid bäcken och spelar, kommer Näcken så småningom att börja existera där. Detta gäller främst för de krafter och energier som står människan närmast och där är Ordning och Kaos snabbast på att reagera och formas medan den Äldre kraften är långsammare och går under lite andra regler i olika avseenden.

Urkrafter

Under 2014 uppdagades det att det fanns en annan källa till krafter som PM tidigare inte känt till. De kallas för Urkrafter, eller Old World Forces, och är till skillnad från de tre tidigare kända krafterna helt eller nästintill oformbar av mänskligt sinne på kort sikt. Tro kan med andra ord inte forma om en Urkraft hur som helst. Urkrafter är något som PM än idag bara hunnit skrapat på ytan och det finns väldigt mycket mer att förstå. Hur de uppdagades eller kanske “väcktes till liv” är en lång historia som du får lära känna allteftersom du dyker ner i kampanjen!