Nodum

Nodum är det sällskap som står i centrum för På Gott & Ont-kampanjerna. Det är vanliga människor med ovanliga kunskaper och erfarenheter, vars livsöden vi utvecklar under lajv och rollspel.

Inledning

Redan innan 2022 påbörjades en splittring inom Post Mortem. Kanske var det to.m. redan 2011 det började med Ahriman och daeva-epidemi. Oavsett var det kort efter Operation Dogfight (konfrontationen med Shadows) som en del av PM internationellt ville skilja sig från PM Sverige och dess närmaste PM-länder och kontor. I täten för det här gick Diane Simons som då bestämde sig för att ta med sig några PM-länder och skapa sig en ny organisation, Lux Arca. Stormästarrådet som det då såg ut blev splittrar med Diane på ena sidan och rådets ordförande Augustine på andra sidan. 

Det var länge oklart vad Sverige skulle göra. Under en lång tid försökte Augustine övertala Sverige om att stanna kvar i det nya PM, där såklart alla som är kvar kommer få delta i att påverka utgången av den nya organisationen- I slutänden bestämmer sig Inri, Fiachra, Algorab och Viola för att de ska bryta sig lös helt och skapa ett sällskap för Sverige, med tanke att ha nära samarbete med nordens länder, Tyskland och övriga länder som följer Augustines nya styre. Sverige vill ha sitt eget styre, sina egna regler och sin egen värdegrund att stå på. Under sommaren 2023 hade Inri och mästarna i Sverige ett inledande möte om uppbyggnaden där man hela tiden haft sina medlemmar åsikter i åtanke och det hela slutar i det nya sällskapet Nodum.

Vad är vi idag? 

Idag heter vi inte längre Post Mortem utan Nodum. Namnet betyder “knut” och står för vårt nya mål, att knyta oss samman i en egen gemenskap inom Sveriges gränser och att bryta upp de rep som tidigare band oss till PM.   

Vi står tillsammans med tre regioner som sköter det mesta styret regionalt i dialog med sin mästare. Umeå är Stormästarkontor som inte enbart ser över Umeå utan kan även rycka ut i hela Sverige om det behövs. Det är Stormästarkontoret som också agerar som huvudkontakt utanför Sverige men att denna kontakt blir mer sparsam och försiktig, samt att det finns större frihet för regionerna och enskilda mindre kontor att ha kontakt utanför landsgränsen. 

Vi är mångfacetterade. Invidiver som hjälps åt i en gemenskap, en familj, som försöker vårt bästa för att hjälpa dem i nöd, människa eller ej. Vi lyssnar på varandra, hyser respekt för varandras ursprung och belägenhet, åsamkar inte våld eller tvång på varandra och det inte är av yttersta nöd. 

Vi står mellan det mundana och det övernaturliga, försöker så långt det är möjligt att hålla vår egen balans mellan båda världar utan att bli en ogenomtränglig mur. 

Vi är väktare av kunskap och den dolda världen, men vi bestämmer inte vem som ska gå över gränsen eller få söka kunskapen. Vi agerar passivt för att bevara hemligheter. 

Vi svarar på nödrop och skyddar de behövande. Vi sörjer för de som förloras och tar oss an eftervård. 

Vi är öppna för samarbete och gemenskap med andra utanför vår eget sällskap så länge det inte sker på vår organisations eller våra medlemmars bekostnad. 

Vi skyddar vår värld, vår existens, tillsammans står vi starka inför vad hot som än uppstår. 

Vi söker kunskap och hjälper andra inom vårt sällskap att söka kunskap för att bättre förstå och bättre kunna agera när så behövs. 

Våra traditioner 

Varje region, kontor, grupp och enskilda medlemmar är fria att inom sällskapet upprätthålla redan etablerade traditioner, ex. Silvernatten. 

Vi behåller även Stormästar- och Mästarceremonier med vissa ändringar i kraven att bli Mästare (man får ex. ha kvar kontakt med familj, vara gift och i övrigt vara sin egna individ jämte uppdraget man tar sig an.) Uppdraget som Mästare och Stormästare är alltid skrivet för livstid men det finns utrymme för att frångå sitt uppdrag så länge man har en ny ersättare utsedd. Det är traditionsenligt att föregående Mästare/Stormästare ger kommande ersättare sitt nya namn men det är frivilligt för ersättaren om namnet helt ska bytas ut eller om man väljer att ha sitt nya namn som mellannamn eller liknande. Om en avgående Mästare inte har möjlighet att välja en ersättare eller ge ett nytt namn är det Stormästarens uppdrag att göra detta. 

    Medlemmar kan lägga in ett veto för vald Mästare/Stormästare och om en nog stor procent av medlemsantalet i Sverige skriver under på det kommer en ny Mästare/Stormästare att utses. 

Från och med 21 augusti 2023 räknas alla som nya medlemmar i Nodum. Som ny medlem ska du inom en två månaders period genomföra en inträdes-ceremoni. Inför ceremonin ska du som ny medlem hitta det du vill bidra med, det som är ditt fokus och kall inom Nodum. Det ska ej vara en förmåga, kontakt eller specialkunskap. Ditt kall ska gå djupare och vara personligt, där du hittar en del av dig själv som individ för att få en riktning i ditt arbete och samliv i sällskapet. Exempel: 

  • Mitt kall är att finna mer kunskap för att hjälpa de som behöver hjälp i och utanför Nodum. 
  • Mitt kall är att erbjuda empati och ett lyssnande öra åt mig själv såväl som andra 
  • Mitt kall är att se vad som behöver göras och genomföra det utan tvekan 
  • Mitt kall är att vara närvarande i varje ögonblick, noggrann i alla mina uppgifter och delaktig i varje möte med en annan.  

När du funnit ditt första kall ska du hitta din personliga knut av valfritt snöre/rep/band. Det ska till en börjar vara gjort på ett sådant vis att det går att hänga eller knyta fast i Mästarnas och Stormästarens rep under den första inträdes-ceremonin. Därefter är du fri att bära din knut hur du än önskar: halsband, armband, liggandes i väskan eller fickan. Huvudsaken är att du alltid bär med dig det för att påminnas om ditt kall i Nodum. Du är tillåten att även binda Triskelen till det. 

Triskelen och Knuten 

Vi väljer att behålla triskelen som symbol men den kommer bli omdesignad så att den ligger i eller är en del av en knut. Vi har inte brutit våra allianser med det som nu är PM. Vi behåller samarbeten med de som fortfarande vill det, men vi står på egna ben och bestämmer i vårt eget land hur vi vill ha det. 

Därför är det tillåtet att behålla sina triskele-symboler som sitter på kläder, i smycken och som tatueringar, men vi bjuder in till att tillföra en knut till Triskelen. Exakt hur vår symbol ska se ut är ännu inte bestämt men det kommer bli fastslaget tills den första inträdes-ceremonin. 

Den första inträdes-ceremonin i Nodum 

Den 7 oktober 2023 kommer vi att hålla den första ceremonin för att befästa Nodum och dess medlemmar i Sverige. Ett sätt att befästa vår nya gemenskap och vårt nya sällskap. 

Alla medlemmar i Sverige som vill tillhöra Nodum är välkomna till närmaste mästarkontor. Stormästarkontoret i Umeå kommer ha sin ceremoni med dess medlemmar som önskar få tillhöra och samarbeta med Stormästarkontoret oavsett var man i övrigt bor och arbetar. 

Vi vill vara tydliga med att ceremonin inte har en tung magisk grund. Det är mest av allt symbolisk och du som medlem förbinder dig inte magiskt att tjäna Nodum. Det här är en frivillig handling som du alltid kan dra tillbaka, skulle du så önska det.