Post Mortem

Post Mortem är det sällskap som står i centrum för På Gott & Ont-kampanjerna. Det är vanliga människor med ovanliga kunskaper och erfarenheter, vars livsöden vi utvecklar under lajv och rollspel. Post Mortem är till största delen ett sällskap för kunskapssökande människor, i likhet med Frimurarna eller Rosenkorsarna och inte en militärisk organisation, även om inslag av vapen och fältuppdrag ingår i en del medlemmars vardag. 

PM finns i de flesta större (och några mindre) länder och delas oftast upp i Kontor och Grupper. Kontor är precis vad det låter som, något slags kontor där det jobbar medlemmar ibland på heltid och ibland på deltid i PMs tjänst. Alla lyder de under Stormästarrådet som har sitt huvudkontor i Kapstaden, Sydafrika. 

Sverige delas in i tre regioner. Region Syd, Mitt och Nord. Syd sträcker sig från Sveriges södra spets, till Uppsala med större kontor och verksamhet i de större städerna. I Stockholm ligger huvudkontoret för regionen där mästaren Fiachra sitter. Region Mitt har Sundsvall som sitt huvudkontor där mästare Algorab sitter och sträcker sig till Örnsköldsvik, och region Nord har Luleå som huvudkontor där mästare Viola sitter. PM Umeå är Sveriges Stormästarkontor där Inri sitter som nuvarande Stormästare i Sverige. Stormästarkontoret har framförallt den internationella kontakten och tar sig av större arbeten som inte enbart är förlagt inom Sveriges gränser. 

Det finns dem som inom PM deltar i arbetet på heltid och har alltså inget annat arbete. Till dem står PM för husrum och utrustning samt att de får en viss lön varje månad, baserat på vad de jobbar med. För en del är livet i PM på deltid. De har ofta ett yrke på sidan av som enbart hör till den mundana civila världen. Det är oftast svårare att vara deltidsmedlem eftersom man då hela tiden behöver ljuga för andra som inte vet vad man gör övrig tid. PM ska hållas hemligt precis som den ockulta världen av många olika anledningar och att balansera livet i ett hemligt ockult sällskap och ett mundant liv är inte det lättaste. 

Livet inom PM är farligt och svårt. Att dagligen möta och känna till mörkret som existerar, att veta vilka monster som gömmer sig i skuggorna såväl som bland vanliga människor i vardagen är påfrestande, kanske mer än att faktiskt söka upp detta mörker och överleva i det. Det är inte alla som är gjorda för att vara aktiv medlem i PM och det märks ofta snabbt huruvida man har rätt egenskaper för att överleva, fysiskt såväl som psykiskt. 

Kända fiender och allianser

Utanför PM finns det idag många olika etablerade fiender och allianser. Här är de stora att känna till: 

 • Hayat. Den äldsta organisationen/sällskapet av vampyrer som finns i världen. Idag är Hayat splittrat och ena halvan är mest troligt en allierad till PM. Tidigare har PM och Hayat haft en överenskommelse om att inte störa varandra och på så vis hålla fred, och till och med kunna samarbeta ibland. Hayat var tidigare ingen våldsam organisation utan ville mest av allt få leva ifred på sitt sätt. 
 • Blodsbröderna. Den andra stora vampyrorganisationen. Tänk onda vampyrer i Buffy så förstår du på ett ungefär. De är inte alltid så smarta men farliga på så vis att de lätt bråkar i sina egna led och har många som sticker iväg på egna äventyr. Ofta söker de på något vis hämnd eller mer makt, lite beroende på situationen. I den processen kan andra komma till skada och PM måste då rycka in för att slå dem tillbaka på plats. 
 • Marduk. En stor babylonsk gud (som en gång i tiden var människa, mest troligt), som väcktes till liv 2020 och har sedan dess varit ett problem. Mest troligt står guden i allians med Shadows. Under 2020 lyckades Marduk nästla sig in även hos PM tills han blev påkommen och vart han är just nu vet ingen säkert. 
 • Amy/Tiamat. I samband med att Marduk väcktes plockades också en gnista av den gamla kaosgudinnan Tiamat upp och sattes i en mänsklig kropp. Denna del av Tiamat kallas Amy och har för tillfället en bräcklig allians med PM. 
 • Demonprinsarna. Dessa har sedan 2013 varit återkommande längsmed PMs väg och tycks ha ett personligt intresse av medlemmarna. För tillfället finns inget uttalat fiendeskap som så, men alla medlemmar ska såklart vara väldigt varlig med hur man talar till dem och om möjligt undvika kontakt med dem. De är ändå demoner. 
 • Belial. Såvitt PM vet har Belial av olika anledningar nästlat sig in i Vatikanen av alla ställen och delat ut människor som kakor till mindre demoner. PM lyckades sätta en liten gräns mot den stora demonkungen men för tillfället finns det mer brådskande saker att ta itu med och Belial får vänta. 
 • Bellamotte. En skum figur, inte hundra procent människa, som tros ska kunna hjälpa PM i sin kamp mot Shadows. 
 • Shadows. En stor mörk kult/organisation som spenderat årtioenden med att i just skuggorna bygga sig starka. Det var 2015/16 som PM ordentligt började känna deras närvaro och lära sig deras namn och avsikter. Idag är Shadows fienden nr 1 som PM försöker motarbeta och helst helt förgöra, då deras syfte är att bryta ner hela världen och dess verkligehet för att sedan bygga upp en ny helig och vacker värld. Helig geometri och Urkrafter är deras främsta kunskaper och vapen. I toppen finns de sju (varför också Shadows kallas Heptagrammet av många) med Hermes som nu anses vara mer gud än man och hans sex bödlar Moth, Grim, Daikini, Raven, Tau och Banshee. 
 • OBR. Order of the Black Rose. En gång i tiden delade Rosencreutzordern sig i två efter en stor konflikt. OBR kan anses vara den märkare och ondare delen som fortfarande strävar efter mer kunskap för att få mer makt generellt. En samling mörka magiker. 
 • Rosencreutzarna. Rosenkorsordern kan de kallas också, har nära samarbete då det finns några inom PM som är medlem i båda sällskapen. Mycket finns att veta om denna hemliga organisation men få vet hur man tar reda på den kunskapen. 
 • Crooked eller Mr. Crooked eller the Crooked One. En urkraftsgud som väcktes till liv av Hermes i hopp om att kontrollera guden till sin egen vinning. Tji fick han och Crooked tog sig iväg på egen resa i världen. Av alla gudar PM mött kan Crooked vara den otäckaste, mänsklig och på samma gång inte alls mänsklig. För att få fäste i världen formade han sig två master puppets, Jack of all Trades och Sally/Freda. Jack och Sally spenderade ett år med att löpa amok i världen i sitt spel om vem som får flest mänskliga dockor att kontrollera för att göra deras herre och gud Crooked nöjd. Idag har de dock dragit sig undan men ingen vet om det är för alltid eller bara tillfälligt.