Wärlden

Här hittar du information om Världens uppbyggnad, lore och lite annat smått och gott! 

Den Stora Vida Wärlden och dess Krafter

Världen är till ytan precis som vår egen värld. Vår runda planet som vi bor på och Solen som vi cirkulerar, med hav och kontinenter och länder och allt annat som finns i vår värld. Länder kanske stavas lite annorlunda, ja det är ju faktiskt så att de stavas lite som man känner för det. Som Swerige, eller Finnland, eller Norige. Kartan över världen ser ut som vår karta gjorde i slutet av 1800-talet. Det som är den största skillnaden är innehållet i Wärlden är det som lever mellan himmel och jord. Människor är väldigt säkra på att de inte är ensamma. Att mänskligheten inte är det enda högre intelligenta. Det finns Den Osynliga Wärlden också, den som vi inte kan se med mänskliga ögon. Där krafter och energier kan kännas och mätas på ett annat vis. Och mer om det kommer du kunna läsa nedan.

Tre krafter i balans

Wärlden influeras av tre grundläggande kraftgrupper. Kaos, Ordning och den Äldre neutrala kraften. Allt levande, allt det mänskliga och allt det osynliga är på ett eller annat vis influerade av dessa krafter. Kaos är  en grupp krafter och energier som ofta är irreguljära, impulsiva och förstörande i sin natur. Ordning är motsatsen såklart, krafter och energier som är regelbundna, ordnande och byggande i sin natur. Eftersom dessa två platser är varandras motsatser kan man använda den ena eller den andre för att påverka, trycka tillbaka eller värja sig från den motsatta kraften. Om du exempelvis står öga mot öga med en vampyr, som är en varelse av kaos, kan du använda ett föremål eller en skyddsramsa influerad av ordning för att skydda dig. Kaos förknippas ofta med stark värme, medan Ordning förknippas med stark kyla. Om du exempelvis befinner dig i närheten av en mäktig varelse av kaos kommer du kunna känna hettan, om inte annat.

Den neutrala kraften kallas den Äldre kraften. Den Äldre kraften anses vara ursprunget till Kaos och Ordning, och är den som nu håller dem isär. Den Äldre kraften har ingen riktning alls, är passiv om den inte används av någon eller något.

Det Wärldsliga och det Osynliga

Människor delar in världen i två stycken ”existensplan”. Ett är det Wärldsliga, den verklighet människan kan se, uppfatta och påverka bara genom att vara. Det Osynliga är den del av wärlden som inte går att se, där väsen och varelser lever. Mellan dessa två ligger Limbo, eller Slöjan. Det är en slags tunn buffertzon som förhindrar att de båda världarna smälter in i varandra. Det är en allmän åsikt bland de lärda inom området, att dessa två världar skulle förintas och de gled ihop, i en slags implosion.

Det finns däremot människor och väsen som kan vandra mellan dessa två. Det finns de som tror att då man dör och lämnar den Wärldsliga kroppen så träder man in i det Osynliga. Det finns de som tror att det Osynliga aldrig är tillåtet för människor att beträda och de som gör det genom sina förmågor eller magikunskaper kommer påbörja en resa bort från sin mänsklighet, till något annat.

Trots skiljelinjen mellan världarna, är de båda påverkade av varandra på grund av de människor och väsen som kan gå emellan.

Magi och förmågor

Människan kan på olika vis använda sig av, influeras av eller påverka krafter, energier och väsen. Det brukar oftast beskrivas som magi, men det är viktigt att förtydliga att magi i Wärlden inte är så väldigt underligt. Det ockulta och det mystiska är en ganska naturlig del av vardagen för många människor. Med det sagt så är det få som faktiskt klarar av att tygla dessa krafter och använda sig av dem. Att på något vis besöka, beröra eller dra från det Osynliga och krafterna är alltid förenat med många faror, och även den mest skickliga magiskt skolade människan kan råka riktigt illa ut.

Magi i världen är långsam, svår och ger osäkra resultat. Det finns ingen magi som är ”omedelbar”. Ofta krävs gedigna förberedelser och långa invecklade ritualer för att forma om energier till sina egna mål. Givetvis är mindre saker lättare att lyckas med, än större mål, och ju mer kraft det innefattar desto längre tid tar det och desto större är riskerna.

Det finns olika slags magiskolor, de kan generellt delas in i dessa: 

  • Naturmagi – schamanism, naturdyrkan osv, människan ses som liten i detta och kan med visad respekt få ökad visdom och kunskap
  • Kabbalah – har stor fokus på att dela in väsen och krafter i ont och gott, ritualmagi är det främsta verktyget
  • Alkemisk magi – teknik, naturvetenskap och magi möter varandra
  • Folktro – ett slags mellanting mellan naturmagi och kabbalah. Kan variera enormt mellan olika platser och människor. Det finns ofta inget system i hur magin utövas, allt grundar sig enbart på tidigare seder och bruk, vad man lärt sig hemifrån och det förändras hela tiden. Ofta skrivs dessa traditioner aldrig ner utan delges andra enbart via muntlig väg.
  • Mystik – mystik har oftast en grund i religion på något vis. Samtliga magier handlar också mycket om tro, och kan i flera fall också vara influerad eller sprungen ur religion, men mystiken är helt och enbart baserad på religion. Det handlar om ett sökande, inom sig själv eller bortom sig själv. Meditation, att studera, att diskutera, att sträva efter religionens mål är ofta huvudämnen, men detta kan skifta beroende på religion och gudstro.

Vissa människor har bättre förmåga att hantera magier än andra, allt beroende på vilken magiskola det handlar om och vad som ska göras. Mental kraft är det man anser vara viktigast, att vara stark och stabil i psyket när man använder sig av magi. Men så finns det människor som föds med eller av olika anledningar utvecklar egna magiska förmågor. På vissa platser i världen är människor med exempelvis synska förmågor något man ser upp till och kanske till och med dyrkar, medan det på vissa platser anses som en defekt. Det pratas mycket om ”det mänskliga” som något man ska bevara, vara rädd om, och framförallt inte frivilligt ge upp. Många tänker sig att människor med övernaturliga förmågor inte är riktigt mänskliga. Det är inte alls ovanligt med människor som föds med förmågor, eller utvecklar dem av någon anledning, men det är däremot ovanligt med människor som har insikt i sin egen förmåga och aktivt använder den eller hanterar den.

Väsen och varelser

Att gå djupare in på väsen och varelser skulle kräva en bok som allra minst, men vi kan i alla fall se hur människan tänker sig att väsen är indelade och förhåller sig till varandra och det mänskliga.

Väsen och varelser anses alla tillhöra en kraftgrupp lite mer än en annan. Du kan exempelvis anta att ett väsen som bygger, läker, ordnar är starkt kopplad till Ordningens krafter. Men om du tar ett väsen som istället vill förstöra, sabotera eller som tycks impulsiv kan du anta att den är starkt kopplad till Kaos. Eftersom de båda krafterna är varandras motsatser och inte kan ”samsas” kan du också anta att dessa två väsen inte kan göra annat än att antingen motarbeta varandra eller undvika varandra. Väsen av Kaos eller Ordning är ofta fria att röra sig som de behagar, om inget speciellt händer. De är ofta sina egna, med egna agendor och mål. Det kan göra dem svåra eftersom du aldrig vet när du kan stöta på en vampyr, men samtidigt gör det dem en aningen sårbara att de inte har en specifik plats eller situation där de kan hämta kraft från.

De varelser och väsen som är kopplade till den Äldre kraften fungerar på lite annorlunda vis. De har ofta ingen egen långt gående agenda, utan är snarare ganska snäva i sin natur, väldigt bunden till något specifikt, antingen en plats eller uppgift som verkar till synes meningslös. Många av de väsen ur folktron är kopplade till denna kraft. Näcken som spelar på sin fiol vid vattenbrynet har inget annat syfte än att lura ner dig i vattnet för att dränka dig, men det finns ingen mening med det. Näcken samlar inte på själar, inte heller kommer det ge Näcken något att människor drunknar. Det är bara i hans natur att sitta vid vattenbrynet och lura människor till döden. Du kan inte möta näcken någon annanstans än vid just vatten, precis som du inte hittar dansande Älvor någon annanstans än ute på fälten i skymningen eller gryningen. Det gör dem förutsägbara, men också farliga i sina rätta element. Att stå emot Näckens spelande när du står med ena foten i vattnet kan vara näst intill omöjligt, eftersom väsen av den Äldre kraften hämtar styrka från sin plats, sitt element.

 

Teknik