Hur vi arbetar

Under åren som gått har det kommit och gått många olika arrangörer och vid några tillfällen har det arrangerats av bara en arrangör. Alla som varit med att arrangera eller bidraget med kunskap har fått kampanjens material och handling att växa till en storlek som inte förväntades när den här kampanjen startade, något jag är tacksam för och ständig förundras över. Men På Gott och Ont-kampanjerna innebär också en mängd arbete, och jag tänker härmed ge en liten inblick i hur lajven kommer till och vad för arbete som görs inför framförallt de längre höstkampanjerna!

Work work work

Det är mycket arbete som ligger i varje kampanj eftersom vi då lajvar under två månader, med tre större helglajv och minst sex mindre kvällslajv (samt spel däremellan via Internet). Först ska ett grundkoncept byggas upp, med ett namn på kampanjen som ska spegla kampanjens filosofi och huvudämne. När grundkonceptet är klart, ska en historia formas på så vis att konceptet inte försvinner, men ändå hålls fartfyllt och intressant. En hel del research görs för att historien – grundplotten – ska kännas logisk och dessutom förankras i världen på ett bra sätt. När grundplotten är klar, ska uppdrag och kampanjens ”flow” planeras. Hur många uppdrag på ett ungefär ska det bli, när bör olika ledtrådar hittas, hur ska kampanjen starta och hur ska den sluta? När allt detta är klart, fortsätter arbetet vidare till rollernas egna små historier. Här ligger ett antal timmar i att läsa gamla rollbeskrivningar och uppdateringar från föregående lajv eller kampanj, för att sedan kunna väva vidare på historier som redan påbörjats, eller i vissa fall starta om på nytt och hitta en helt ny historia.

Idéer och förarbete

Förarbetet brukar bestå av ett vilt spånande av idéer varav 90% av det inte leder någon vart alls, men är intressant att bolla runt. När vi väl hittat oss något som vi brinner för och vill bygga vidare på börjar det hårda arbetet med research. Ofta påbörjas detta minst sex månader innan kampanjerna startar. Bibliotek, internet och intervjuer av experter inom de områden vi skriver historien brukar vara den huvudsakliga researchen. En historia vävs ihop som ska kunna delas upp över två månaders lajv i olika former av händelser och ledtrådar som kan pusslas ihop till en helhet i slutet. Inför de mindre fristående lajven försöker vi även där hålla hårt på gedigen research, och kan ta alltifrån två till tre månader.

SLP

Inför varje kampanj sätter vi upp en SLP-pool som består av lajvare och andra frivilliga som går med på att sminkas, kläs upp, sätta sig in i luntor med text och stå ute i en skog i mörkret och invänta deltagare som kört vilse. Ja, i stort sett vad som helst kan hända för våra SLP:er men utan dem hade vi inte kunnat hålla den standard vi har på lajven. Att ingå i SLP-poolen innebär att man får erbjudande under höstenkampanjerna om att delta på olika lajv som gästspelare i olika former, det kan vara vanliga människor som möts av det övernaturliga eller stora monster som ska ut och skrämmas.

Damma av forum och mail

Mail och våra gemensamma forum-plattformar behöver struktureras upp innan kampanjen drar igång. Vi brukar ligga på i snitt 500 mail som skickas till och från arrangörsmailen under kampanjen och i våra forum får vi ca 15 inlägg per dag, ibland betydligt mer, vilket gör att det måste finnas struktur och ordning på det innan alla deltagare kommer igång med sitt spel. Vi använder oss mycket av Internet som bas överhuvudtaget då i alla fall en tredjedel av våra deltagare bor på annan ort än Umeå och behöver kunna hänga med.

Skype

Ungefär 40% av allt planerat spel sker via lajv, övriga 60% sker via Skype och till en liten del mail. Detta just på grund av att vi har en stor deltagarskara som är med på distans. Därför har vi, utöver lajv även planerade Skype-spel som sker i form av textbaserade rollspel. Skypespelen ger friheten att kunna skapa händelser på platser och i former som vi inte skulle kunna få fram i det traditionella lajvandet, men det kräver också en del förplanering. För att ge upplevelsen av skypespelet ett djup arbetar vi mycket med ljudeffekter och spellistor som deltagarna får innan ett uppdrag, samt filmklipp, bilder och telefonsamtal.

Stora lajv och små lajv

När det kommer till lajven har vi tre större lajv som sträcker sig över en helg. Det är starthelgen, mittenhelgen och sluthelgen. De ligger precis där man kan förvänta sig; i början av kampanjen, i mitten och i slutet. Vi börjar och slutar alltså med större lajv. Dessa är främst till för att de som identifierar sig som distansdelatgare ska kunna resa till Umeå eller annan ort för att få en chans att lajva ordentligt, istället för att resa långt bara för en kvällslajv, såsom övriga lajv är uppbyggda under hösten. Gemensamt för alla lajv är att de ska innehålla element av skräck samt en eller flera ledtrådar till höstens mysterium. Helst av allt ska varje lajv också på något plan beröra deltagarnas roller personligen också.

Sätta ihop arbetsgrupper

Vi har ca 20 deltagare för närvarande, maxantalet för vad vi klarar av att hantera som arrangörer. Det är viktigt för oss att alla deltagare får en personlig kontakt med arrangör, får en personlig utveckling av sin karaktär och hela tiden blir sedd och bekräftad i sitt spel. För att vi ska kunna organisera ihop det, ge alla en någorlunda trygg grund att stå på delas rollerna in i arbetsgrupper på 4-5 personer i varje. Varje grupp har sina uppdrag och sina arbetsuppgifter i mysterielösningen. Det gör det också lättare för oss arrangörer att hålla ordning på var alla ligger i plottråden.

Kampanjen startar

När startskottet går, får man som arrangör en känsla av att deltagarna under flera veckor stått vid startlinjen och stampat, och sedan spränger iväg i övermänsklig fart, slänger sig över vad som än ligger framför deras näsor, och sedan är vi igång. Det exploderar på forumet och på mailen, Skype är igång under dygnets alla vakna och lediga timmar, och telefonen går varm av sms. Första lajvet introducerar alla till höstens mysterium och därifrån bär det sedan av.

Lajven

Oftast hålls ett lajv i veckan, där något nystas upp och för höstens historia framåt. Deltagare får själva välja om de vill vara med eller ej. Vi har tre former av lajv: Möte, Händelse och Uppdrag. Möten är precis vad de låter, alla roller samlas någonstans, ofta runt ett bord, för att lösa eller diskutera något speciellt. Händelse är något som vi alla OFF vet ska hända, men IN är tomtarna lyckligt ovetande om vad som ska inträffa. Uppdrag är det allra vanligaste inslaget i kampanjen, ibland akut och ibland sedan länge planerat. Det kan vara alltifrån att rädda bärplockare från varulvar till att smyga runt i ett gammal ödehus i jakt på någon ledtråd.

För arrangörerna innebär det ofta att smyga och krypa runt mellan granar och stenar, i vilket väder det än må vara, för att finnas i närheten och hålla koll men inte störa spelet. Att försöka få det att klaffa enligt tidsplanering med SLPer som ska placeras ut, deltagare som ska käras till och från platsen, effekter som ska fungera, rekvisita som ska ligga på rätt plats och när deltagarna väl startar uppdraget är det bara att hålla tummarna för att allt ska fungera som planerat. Likt deltagarnas olika givna eller självpåtagna uppdrag är arrangörernas planer sällan till fullo lyckade, men i slutänden får vi ändå ihop upplevelser, och slutmålet är alltid att deltagarna ska känna sig nöjda.

Av misstagen vi gör, och problem som vi styper över, försöker vi lära oss av för att göra saker och ting bättre till nästa gång.

IMG_7221

Deltagare och arrangörer

Ansvar för att kampanjen ska flyta på och ta sig framåt i handlingen vilar både på arrangörer och deltagare. På Gott och Ont är en kampanj där deltagaransvaret är stort, då inga intriger skickas ut, och varje deltagare själv får sätta nivå för deltagande och engagemang. Deltagarna ansvarar själv för sin roll, åt vilket håll den utvecklas och vad den tar sig an för uppgifter och hur den löser dessa. Arrangörerna samordnar praktiskt inför lajv och ser till att ledtrådar och information ges ut på olika vis så att historien ska kunna ta sig framåt.

Kontakten mellan arrangör och varje enskild deltagare är viktig under kampanjen. Deltagare ska kunna ha ett stöd av arrangören, för att ställa frågor om det praktiska men också kunna lösa problem som uppstår under kampanjen; om man fastnat med sin roll i spelet, inte förstår något etc. Arrangören agerar ofta olika kontakter via mail, telefon och chatt-spel, och delar ut olika händelser och informationsmail under kampanjens gång. Det är sedan upp till deltagaren vad denne vill göra av det som mottages.

Kampanjen slut

När kampanjen sedan är över, efter ungefär två månader av intensivt lajvande och arrangerande, efter många timmar ute i bil, krypande i skogen, i telefon med markägare och lokaluthyrare, efter oräkneliga stunder vid datorn, är kampanjen slut. Slutet brukar ofta passera med en viss känsla av lättnad blandad med sorg över att besöket i På Gott och Ont är över för denna gång och alla dessa roller ska läggas undan till vi besöker Post Mortem Umeå nästa gång. Efter ett slutlajv där handlingen förhoppningsvis fått sin lösning, och mysteriet är löst, har vi alltid en planerad OFF-träff där SLPer såväl som deltagare är välkomna att delta för att kunna sätta sig ner och prata igenom kampanjen, dela minnen, fika och utvärdera hösten som varit. En slutfilm som tar upp ett speciellt tema som hösten centrerats kring, brukar spelas upp för alla närvarande, och arrangörspresenter delas ut. Eftersom kampanjeslutet på senare år alltid tagit vid si december, bjuds det på lite julstämning.

När alla lajvare tagit sig hem ska allt sammanställas efter en hösts intensivt lajvande och arrangerande. Deltagarna skickar in sammanfattningar och en liten sammanfattning på vad rollen företar sig under året som kommer.