Magi

I våra lajv och under kampanjerna har vi ofta element av magi, ockulta ritualer och ceremonier och annat som rör det magiska och otroliga. Här försöker vi förklara enkelt hur det fungerar och hur du som spelare kan använda dig av det speltekniskt när du deltar med en magikunnig roll på våra lajv.

Så funkar magi inlajv

På gott och Onts värld ligger på vissa sätt nära våran egen värld och vår historia. Mycket av de magiker och ritualer vi spelar ut är inspirerad av saker i vår värld. Från olika religioner, ockulta traditioner, från folktro och skrock runt om i världen.

Vill du spela ut något slags övernaturlig förmåga så kan du låta dig inspireras av olika föreställningar som funnits om magi i våran värld. Hur de förställde sig magi fungerade och hur man gjorde för att åkalla övernaturliga krafter. När du söker inspiration tycker vi att det viktigt att det görs med respekt och eftertanke. Till exempel rekommenderar vi inte att man kopierar riktiga religiösa ritualer, utan bara låter sig inspireras av dem och ändrar dem för att passa i lajvets verklighet.

Eftersom den magi vi spelar ut inspireras av många olika traditioner så fungerar inte all magi i lajvvärlden på samma sätt. Till exempel har människor över hela världen haft olika sätt att skydda sig mot onda andar och illasinnade väsen. Det finns massor av metoder som funkar, men det innebär inte att alla metoder funkar för allt. Att ställa ut en skål gröt vid jul kanske hjälper en hålla sig väl med tomtarna och vättarna kring huset, men kommer troligen inte hjälpa om du vredgat en djinn.

Andra typer av magier eller förmågot kan kräva övning och intensiv träning för att kunna använda, eller kräva att man föddes under en solförmörkelse etc.

Grunderna som styr magi och förmågor i världen cirkulerar kring de huvudkrafter som vi valt att dela in världen i, för att lättare kunna styra magiska händelseförlopp, skapa förståelse för hur olika väsen och entiteter står mot varandra och hur skydd mot olika saker fungerar.

Så funkar magi offlajvIMG_7731

Om du spelar en roll som är intresserad av att utföra någon slags magisk ritual, eller är magiskt skolad kan du här få lite tips på hur du kan tänka kring att skapa ritualer etc, och hur du kan gå till väga i lajv och annat spel för att genomföra dem. Det finns inget krav att du som spelare ska ha läst på tonvis med ockulta texter om magi, du kan alltid vända dig till arrangör för vägledning och hjälp i hur du går tillväga. I slutänden är det vi arrangörer som avgör hur en ritual faller sig så det är viktigt med en arrangörskontakt då magiska utföranden sker, vare sig det är i textbaserat spel eller på traditionellt lajv.

Att spela upp magi

Alla spelare måste samarbeta för att skapa en känsla av att magi är på riktigt under lajven. När du själv eller någon annan spelar på magi är det viktigt att du gör det bästa för att spela upp den. Deltar du i en ritual så spela ut det helhjärtat och med inlevelse. När någon annan spelar ut magi på något sätt spela upp det, även om din roll är skeptisk.

Gör magin verklig via din rolls handlingar och kroppspråk. Låt din roll bli påverkad och berörd och spela ut det så det märks och syns.

 

Hur gör du off om du vill spela ut magi?

Om din roll hur någon slags magiskt förmåga eller vill göra någon form av magiskt ritual och du vill spela ut det gör du såhär

Steg 1: Kontakta en arrangör.  – Mellan lajven så kan du mejla till arrangörsmejlen eller kontakta arrangören över Skype. Under lajven så letar du upp arrangören eller skickar ett sms.

Steg 2: Berätta för arrangören vad du vill uppnå med magin. – Till exempel: “Skapa ett ett skydd mot drauger.”

Steg 3: Berätta hur din roll kommer göra det.  –Hitta på en ritual eller något slags genomförande sätt som går att spela ut. Ska du spela ut det på lajven eller i scen med andra försöka hitta ett intressant sätt att spela ut det, som ger en bra och intressant scen. Till exempel: “Min roll tänker skapa skyddet genom att göra såhär…”

Steg 4: Berätta varför din roll tror att det kommer fungera. – Till exempel: “Min roll tror att eld och malört skyddar mot drauger därför att…”

Steg 5: Berätta gärna vad din roll tror kan gå fel med ritualen eller magin. – “Min roll är rädd att den magiska cirkel kommer dra till sig andra varelser från andra sidan slöjan.” Detta hjälper oss arrangörer att komma på eventuella konsekvenser för en ritual. 

Steg 6: Vänta till du får svar från en arrangör.

Om resultatet

Din roll kommer inte alltid lyckas med vad den försöker. Saker kommer gå fruktansvärt fel ibland, lyckas ibland och ibland händer det på samma gång. Du får ett lyckat resultat med stora konsekvenser. Magi är alltid en risk, alltid något farligt och beroende på hur stort det magiska är, hur stor ”belöningen” är, är priset för det och konsekvenserna minst lika stora.

Om din roll lyckas eller inte har inget att göra med hur mycket du off vet om magi funkar i PMs värld eller hur cool ritual du kommer på. Det kommer bero på vad som passar dramatiskt för din roll och vad som passar med storyn för stunden. Vi arrangörer försöker alltid att väga in deltagarnas upplevelser, PGO-världens ramar och lajvets dramaturgi. 

Alla roller lyckas ibland och misslyckas ibland.

 

Standardritual

Även om många olika magier används inom Post Mortem så finns det element som ofta återkommer i många olika ritualer. Här hittar du dem, för att lättare kunna designa din egen ritual om din roll någon gång skulle bestämma sig för det. Och som alltid kan du kontakta arrangör för att få hjälp och råd. 

Ritualer behöver alltid innehålla några element. Ett tydligt syfte, något som skyddar utövaren eller utövarna, och magiska element.

Skyddcirkel

Oftast när man genomför någon ritual använder man sig av en skyddcirkel eller liknande. Skyddscirkeln skapar en gräns mellan olika energier, mellan människIMG_7287ans verklighet och andra, mellan mänskligt och övernaturligt. För att hålla något inne i , eller något utanför cirkeln. 

 

Cirkeln kan vara en obruten cirkel av salt på golvet, den kan vara målad, eller den kan vara i något annat material. Till exempel av järn, eller sammanflätade kvistar. Oftast är cirkeln en cirkel, men det kan även ha andra former, till exempel en femkant. Ibland vid stora ritualer har man flera cirklar som ligger är inne i vandra eller är förbundna på olika sätt. Under ritualen är det viktigt att cirkeln inte bryts.

Symboler och mönster

Kring och inuti cirkeln kan man använda symboler eller mönster som har med ritualens syfte att göra. Vill man åkalla till exempel en ängel kan man till exempel måla dess sigill i cirkeln.

Ljus

Brinnande ljus används ofta vid ritualer. En brinnande låga är både av magisk energi och av denna värld. Lågor är också känsliga för energier, och kan både tändas eller slockna spontant när magiska energier kommer i rörelse. Ljus används som fokuspunkter vid många olika ritualer och kan ibland också användas för att repsentera något abstrakt. Liv, hopp eller ordning till exempel.

En person eller ett förmål i cirkelns centrum

Om ritualen är inriktad på något. Till exempel rena en person eller förmål placeras allt som ofta denna person eller föremål i cirkelns mitt. Är det flera föremål/personer kan de fördelas på ett symmetrisk sätt inne i cirkeln.

Mässanden eller åkallan

Vid en ritual använder man ofta sin röst på olika fraser. Det vanligt att man mässar ord eller fraser som sammanfattar de man vill uppnå med ritualen. 

Drömvandringar, visioner och transtillstånd

De flesta ritualer har som syfte att antingen fånga något, en kraft eller en entitet, att ge någon speciell effekt; som att skapa ett magiskt föremål eller ett skydd eller förbannelse. Men en del ritualer är till för att på något vis påverka de människor som deltar i ritualen. Det kan vara för att förstärka en förmåga, rena någon som är besatt eller hjälpa personen att andligen färdas till andra platser. 

Det här brukar vi kalla för själavandringar eller drömvandringar, när rollerna vill utforska något som ligger utom räckhåll för den mänskliga kroppen. Ofta fungerar det så att vi delar upp spelet i två delar då, där vi har själva ritualen som ska hjälpa till att få de deltagande rollerna i trans, sömn, eller medvetslöshet. Den delen följs sedan av antingen rollspelande eller blackboxlajvande där vi spelar ut själva vandringen, på ett andeplan, i helveten, andra dimensioner, inne i andras drömvärldar, etc. Vad nu anledningen är till vandringen.

 

IMG_8248