Praktiskt

Här hittar du all praktisk information om lajvet, tid, plats, mat, sovande, trygghet, regler osv. En de saker håller vi fortfarande att arbetar på eller av olika anledningar inte kan ge svar på än, det kommer allteftersom vi arbetar! 

Plats och tid

Den 25:e -27:e maj 2018 går lajvet i Lyckebo Sommargård, ca två mil utanför Umeå. Lajvet beräknas starta runt 19.00 på fredagen och avslutas ca 13.00 på söndagen.

Lyckebo är ett område med flera stora byggnader som står alldeles vid Tavelsjön. En stor gräsyta finns precis framför byggnaden med omgivande tall- och granskog. Grillplatser finns på området för matlagning, värme och festliga stunder!

För sen anmälan, skicka mail till postrigor.mortis@gmail.com!


Kostnad

Lajvet kommer kosta 450kr + 50 kr i medlemsavgift till föreningen Midälvariket, föreningen som står bakom arrangemanget. Är du medlem i föreningen täcks du av föreningens försäkring under arrangemanget.

Vill du boka mat på lajvet tillkommer en kostnad på 150kr.

Vi kommer ha ett litet antal rabatterade avgifter till nybörjare i första hand, och har vi några platser kvar kommer de ges ut till deltagare som av andra skäl vill ha en rabatterad avgift. Du kan också välja att hjälpa till under arrangemanget i köket för att få en rabatterad plats. Hjälpen i köket avser en halv dag då man hjälper till vid en måltid samt ordning av kök och disk.

Då ser kostnaderna ut såhär:

Nybörjare/annat skäl till rabatt blir kostnaden 200kr + 50kr i föreningsavgift + ev. mat 150kr

Jobba i köket blir kostnaden 300kr + 50kr i föreningsavgift + ev. mat 150kr 

Och fullbetalande blir 450kr + 50kr i föreningsavgift + ev. mat 150kr

Anmälningsavgiften betalas in när du fått bekräftat att du har en plats på lajvet! Skulle du behöva dela upp betalningen på två omgångar kan vi ordna detta. Eventuell återbetalnings sker endast vid överenskommelse efter den 30 april. Innan den 30 april betalas avgift tillbaka om något skulle inträffa så att du ej kan delta på lajvet.


Tryggt lajvande

Det är extremt viktigt att du som deltagare ska OFF känna dig trygg under lajvet. Därför har vi dessa regler:

  • Du har alltid rätt att bromsa upp spel eller avbryta. Vi använder oss av säkerhetsorden GRÖNT, GULT, RÖTT och OFF. Grön = det är okej att fortsätta scenen, Gult = scenen kan fortsätta men måste bromsas, Rött = scenen behöver avbrytas helt och hållet. OFF avbryter lajvet och det är viktigt att spelarna hör sig för om andras mående och vad som kan tänkas behövas. Dessa säkerhetsord går vi igenom innan lajvstart så att alla förstår användningen.
  • Intag av alkohol är förbjudet under dagarna för arrangemanget.
  • Vi tillåter inte rasism, sexism, kränkande handlingar eller allmänt otrevlig beteende gentemot andra deltagare eller arrangörer.
  • Nötter, starka parfymer samt rökning kommer vara förbjudet på området under arrangemanget på grund av svåra allergier. Rökning får ske utanför området på anvisad plats.

Trygghetsvärdar och sjukvårdsansvariga

Vi kommer under hela arrangemanget ha trygghetsvärdar och sjukvårdsansvariga på plats som du kan vända dig till om det skulle behövas! Dessa kommer presenteras på hemsidan och innan lajvstart på plats så att du tydligt ska veta vem du kan vända dig till och när.


Anmälan

Lajvet är öppen för alla lajvare nya som gamla, som är 18 år eller äldre vid lajvstart.

Du kan göra en sen Anmälan till postrigor.mortis@gmail.com 

 

Rollgrupper

 

Fabriksarbetare ”det är ett hårt liv, men lite trygghet ger det ändå”

De som är anställda inom fabriken i Galtstrand. De flesta är hårt arbetande människor, styrda av några förmän som lyder under fabriksägaren Heliadora Edenbjörk. Att vara fabriksarbetare innebär långa arbetsdagar för en peng som precis räcker till, men det innebär också en trygg anställning där man vet att det finns arbete och möjlighet att eventuellt komma upp sig lite i livet! Ja om man arbetar hårt och förvaltar pengarna väl. Väljer du att tillhöra den här gruppen kommer du få spela en roll som kämpar med att få en stadig tillvaro, vare sig du har familj eller står ensam. Du pressas mellan förväntningarna från förmannen som ska uppfyllas, och arbetskamraterna som börjar prata om ”arbetsvillkor” och ”löneförhandlingar”, du står mellan den ”moderna utvecklingen” och den gamla tron på att människan inte står över det Osynliga, utan snarare bör visa det tillbörlig respekt. En kamp mellan trygghet och utveckling, framtiden och nuet.

Freak-Show – ”stolthet har inte gett någon mat på bordet, pengar däremot…” 

En liten skara människor som av olika anledningar ingår i den kringresande freak-showen. Det kan vara en förmåga eller ett speciellt utseende som gör att man är med i freak-showen. Alla förvaltar sin egen inkomst men reser tillsammans för större trygghet och mer att erbjuda som grupp.  Väljer du att tillhöra den här gruppen kommer du få spela en roll som måste balansera självrespekt med showmanship, leva på en inkomst där du säljer ditt utseende eller förmåga för andras nöje i kampen för att kunna sätta mat på bordet även nästa dag. Kanske har du skickats bort av din familj, eller så valde du det här livet på egen hand. En sak är säkert i alla fall, livet är inte lätt att leva.

Marknadsarbetare – ”skillnad, visst finns det skillnad! Vissa varor är bättre än andra varor, så det så!” 

Personer som kommer från staden eller landet, från en annan del av orten, eller kanske till och med en annan del av världen, för att erbjuda varor på marknaden denna helg. Kanske finns det förhoppningar om stora pengar, eller så är det en chans att marknadsföra sina varor för en framtida större satsning. Kanske större rikedomar hägrar eller så är du kringsresande knalle som hoppas på att få sälja nog för att kunna sätta mat på bordet. Väljer du att tillhöra den här gruppen har du möjlighet att sälja faktiska hantverk och liknande, allt inom ramen för lajvet! Om du säljer något som du OFF vill ha betalt för av köpare bestämmer du själv hur du löser med betalning under lajvet (om du tar kontant eller tar uppgifter och skickar faktura senare etc). Vill du komma och sälja något på marknaden tar du kontakt med oss arrangörer på postrigor.mortis@gmail.com och berättar vad du vill få sälja. Du får sedan ett godkännande om vi anser att det du säljer ligger inom ramen för lajvet. Vill du spela marknadsarbetare men inte sälja något riktigt hantverk utan snarare något som bara Inlajv är gångbart får köparen betala med Inlajv-valuta. Vi kommer informera alla deltagare innan lajvet om det kommer någon som vill ha betalt Off för sina saker, och ungefär vad man kan förväntas hitta.

Grovarbetare – ”jobba, äta, sova och sen jobba igen, det är livet i staden” 

Galtstrand växer och med det ökar också möjligheten till arbete. Grovarbetaren gör alltifrån att slakta till att rensa avlopp, arbetar som nattvakt eller lykttändare, gravgrävare, tunnbindare, skomakare osv. Arbetet är slitigt, vare sig man har egen verksamhet eller är anställd hos någon, vare sig man är stolt över sitt yrke eller önskar sig något bättre. Kanske är det en dröm som blev sann, kanske det var en fråga om arv för mor eller far arbetade ju som ditten eller datten. Kanske fanns det inget annat alternativ. Om du väljer att spela en roll som tillhör den här gruppen bor du mest troligt inne i eller strax utanför Galtstrand, arbetar hårt och sliter men har inget yrke som förknippas med Fabrikens verksamhet. En del skulle se det som friare, med andra ser det som en otrygg tillvaro. Kanske önskar du dig en plats på fabriken men har ej kommit dit, eller så ser du på fabriken med förakt. Du, som många andra som har kontakt med staden Galtstrand, slits mellan folktron och framtida utveckling, mellan det gamla och det nya.

Överklass – ”jo, det är en skillnad på folk och folk om man säger så”

I takt med att Galtstrand växer och blir rikare öppnas fler möjlighet till de mer högavlönade yrken, men också en redig Överklass. Till överklassen räknas bankirer, advokater, läkare, akademiker av olika de slag, men också rikare handelsmän, och så klart brukspatroner. Om du vill tillhöra den här gruppen spelar du en roll som så klart är lite bättre, lite finare, men som också står under ett hårt tryck från omgivningen. Krav på att lyckas, att föra sig rätt, säga rätt, dyka upp på rätt tillställningar och umgås med rätt folk. Du har resurser så du klarar dig, din familj lever mer eller mindre gott i jämförelse med de mindre lyckligt lottade i samhället, men det kräver sin tid att upprätthålla på olika vis. Och även du slits mellan folktron som du bär med dig och den nya tidens utmaningar, som du förväntas hantera på bästa sätt.

Landsbygdsbo – ”vi var satta på jorden för å bruka den, i balans med naturens gång”

De som bor i de mindre byarna kring Galtstrand spelar en lika viktig roll som någon annan i detta drama. På landsbygden är livet lite långsammare, och kärvt. Det gäller att följa årstidernas skiftningar, att så när det är dags för sådd, att skörda när tiden är inne för det och hela tiden hoppas att väder och naturens krafter inte motarbetar detta. Varje dag är ett skådespel om liv och död, med marken som ger och tar, djuren som föds och dör och människorna som i detta skall leva. Vill du tillhöra denna grupp spelar du en

roll som mest troligt arbetar på en gård, äger en gård eller har ett litet arbete i byn. Kanske är du piga, renskötare, fiskare eller driver en liten smedja. Kanske är du bonde eller klokmor. Du kanske längtar till staden och livet som finns där, eller så fruktar du det staden vittnar om; den nya tiden som står för dörren och de konsekvenser utvecklingen får när balansen mellan det mänskliga och det Osynliga rubbas.

 

 

Rollbeskrivning

När du får en plats på lajvet kommer du att tilldelas en grund till en roll som du sedan själv utvecklar på det vis du vill. Skulle rollgrunden inte alls passa dig är du alltid välkommen att höra av dig till arrangör för en ny grund eller för att få ändra något i rollen. För oss är det viktigt att du som deltagare känner dig nöjd med din roll, så tveka inte att höra av dig!


Att sova och äta på lajvet

Byggnaderna som står på området kan hysa ca 40 personer på bäddar i olika rum. Dessa bäddar kommer i första hand att ges till dem som av medicinska skäl behöver få sova inomhus, och vi kommer också försöka ge möjlighet till sovsal för dig som av trygghetsskäl ej vill sova med främmande människor av annat kön.

Utanför byggnaden kommer det finnas plats att sätta upp tält. Vi hoppas kunna stå för i alla fall några tält med plats för dig som reser långväga eller som kommer på egen hand och/eller inte har möjlighet till eget tält. Mer om detta kommer!

Eftersom det är festligheter kommer Hushållningssällskapet att erbjuda några måltider mat! Det kommer serveras fika fredag kväll, frukost lördag och söndag, samt en enkel middag under lördagen. Maten kommer vara enkel och mättande med vegetarisk grund. Vill du som deltagare ha någon av dessa måltider kan du klicka i det din anmälan, där kan du även delge oss eventuella födoämnesallergier och medicinsk specialkost. Det kostar 150kr extra på din anmälningsavgift oavsett om du tar en eller alla tre måltider. Övriga måltider får du som deltagare själv ta med, det kommer finnas grillplatser ute, och vi kommer erbjuda diskhjälp. Då köket just nu håller på att renoveras på området vet vi inte vad vi kan erbjuda där i fråga om andra tillagningsmöjligheter samt utlåning av porslin osv, vi återkommer när vi fått svar från uthyraren.


Resa

Kommer du med tåg, buss eller flyg till Umeå och inte har något sätt att ta dig ut till området kommer vi ordna skjutsar vid några tillfällen. För att vi ska kunna samordna på bästa vis kommer vi behöva veta så snart som möjligt om du behöver hjälp att ta dig till området, skicka oss ett mail ( postrigor.mortis@gmail.com ) med tider för när du anländer och när du behöver ta dig till tåg/flyg/buss på söndagen.


Steampunk, kläder och utrustning

Vi kommer sätta upp en sida för inspiration och instruktioner för olika yrken, klasser etc när det kommer till klädeskrav, utrustning osv. Men här kommer en kort beskrivning tills vidare:

Vi vill hålla en känsla av norrländsk kärvhet, där det enkla och praktiska ligger i fokus när det kommer till kläder och detaljer. Vi håller oss inte till strikt historisk klädsel utan vill snarare att deltagare ska kunna ta inspiration av kläder från norra Sverige från det sena 1800-talet. Med steampunk menar vi gå ifrån det historiska 1800-talet och kliva in i en värld där magi ligger lite mer nära och är mer påtagligt än i vår värld, där ångkraft och elektricitet mixas med det övernaturliga och där 1800-talets värderingar skrivs om för att kunna erbjuda dig som deltagare ett öppet och inkluderande lajv utan sexism, rasism, funkofobi etc. Kläder kan ha detaljer som man i allmänhet skulle klassa som Steampunk. Vi vill här poängtera att kläder på inget vis är könskodade. Oavsett kön kan du bära byxor, kjolar, blusar, hattar osv.

Vapen är något man inte bär på sig normalt och framförallt inte på festliga tillställningar, därför kommer vapen inte vara godkänt att bära på lajvet.

Vi har en liten peppig inspiration-pinterest tills vi hunnit producera egna fotografier, ifall du vill kika!


Arrangörer och Kontakt

Huvudarrangör för lajvet heter Emmelie Nordström, och hon arrangerar detta under föreningen Midälvariket. Du kommer allteftersom hitta information om andra arrangörer som på olika vis deltar i skapandet av detta lajv! Vill du komma i kontakt med arrangör gör du det lättast på mailen postrigor.mortis@gmail.com!